Translations

Scroll to the top

Kappale 6-1: Rakennusriskivakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 18-81. Soveltamisalue

  Kappaleen 6 säännöksiä sovelletaan offshore-rakenteiden rakentamiseen, konvertointiin ja merkittäviin perusparannuksiin, sisältäen tarvittaessa offshore asentamista, kiinnittämistä ja käyttöönottoa – “Projekti”.  

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-81. Scope of application

  Section 6 is drawn up first and foremost with the interests of the owner in mind when he e.g. converts a tanker into an FPSO and enters into various contracts with a yard and/or other contractors and/or suppliers for different parts of the total project. Such projects may be tailor-made for a...

 • Kohta 18-82. Vakuutuskausi / ks. kohta 1-5

  Vakuutuskausi alkaa vakuutussopimuksen määräämänä päivämääränä. Vakuutus on voimassa siitä hetkestä lähtien, kun riski offshore-rakennetta varten valmistetusta tai hankitusta komponentista, laitteesta tai tarvikkeesta siirtyy vakuutetulle.

  Vakuutus on voimassa Projektin määrättyyn valmistumispäivämäärään saakka. Jos tosiasiallinen valmistuminen on viivästynyt, vakuutusta jatketaan automaattisesti pro rata lisävakuutusmaksua vastaan tai kuten vakuutussopimuksessa on sovittu tosiasialliseen valmistumispäivämäärään saakka, ei kuitenkaan pidempään kuin 9 kuukautta. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-82. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The Clause corresponds to Cl. 19-2, but as opposed to Cl. 19-2 is focusing also on attachment of the insurance. Sub-clause 1, first sentence, presupposes that the attachment date of the insurance is expressly set out in the insurance contract. If not, the default position of Cl. 1-5, sub-clause 1...

 • Kohta 18-83. Vakuutuspaikka

  Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

  Vakuutuksenantajan kanssa on sovittava kaikista pääkomponenttien rakentamisessa ja kokoamisessa käytettävistä telakoista, korjaamoista ja/tai korjauspaikoista. Tällaisen paikan vaihtamisesta on annettava ilmoitus ja on sovittava vakuutuksenantajan kanssa.

  Merikokeet katetaan offshore-rakenteen sertifikaattien sallimilla alueilla.

  Kun on sovittu, että vakuutus kattaa offshore asentamisen, kiinnittämisen ja käyttöönoton, osoitettu offshore sijainti on mainittava vakuutussopimuksessa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-83. Place of insurance – project locations

  Sub-clause 1 provides that the insurance is in effect anywhere in the world, subject to the requirements under sub-clause 2, see further below. Thus, the assured is free to place orders with suppliers and constructors wherever they may be located. At what time the insurance will attach for the...

 • Kohta 18-84. Vakuutusmäärän kasvu

  Jos Projektin arvo ylittää vakuutusmäärän, tulee vakuutetun ilmoittaa siitä vakuutuksenantajalle mahdollisimman pian. Vakuutetun on maksettava lisämaksua arvonnoususta ja vakuutuksenantajan on hyväksyttävä arvonnousun.

  Vakuutusmäärä ei saa missään olosuhteissa ylittää 110 % alkuperäisestä vakuutusmäärästä, paitsi jos vakuutuksenantaja on antanut ennalta hyväksyntänsä ja on päästy yhteisymmärrykseen ylityksen ehdoista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-84. Escalation

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-7. 

 • Kohta 18-85. Omavastuu

  Jokaisen haverin osalta vähennetään vakuutussopimuksessa ilmoitettu omavastuu. Jos sama haveri oikeuttaa korvaukseen kappaleiden 6-2 ja/tai 6-3, vähennetään vain yksi omavastuu.

  Kokonaishäviö, vrt. kohdat 18-89 ja 18-90, korvausratkaisuun liittyvät kulut, vrt. kohta 4-5, ja torjuntakustannukset, vrt. kohdat 4-7 - 4-12, korvataan ilman omavastuuosuutta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-85. Deductible

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-8 apart from correcting the cross references as appropriate. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-8. 

 • Kohta 18-86. Vakuutusmaksu kokonaishäviön sattuessa

  Jos vakuutuksenantaja maksaa korvauksen kokonaishäviöstä kohdan 18-89, vrt. kohta 18-88, alakohta 1 mukaisesti tai maksaa vakuutusmäärän kohdan 4-21 mukaisesti, hänellä on oikeus koko sovittuun vakuutusmaksuun.

  Jos vakuutuksenantaja maksaa korvauksen kokonaishäviöstä kohdan 18-89, vrt. kohta 18-88, alakohta 2 mukaisesti hän on oikeutettu ainoastaan siihen koko sovitun vakuutusmaksun osaan, joka vastaa maksetun korvauksen suhdetta vakuutusmäärään.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-86. Premium in the event of total loss

  The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss, constructive total loss or payment pursuant to Cl. 4-21....