Translations

Scroll to the top

Kappale 5: Vahingot

 • Kohta 15-14. Suhde lukuun 12

  Luvun 12 määräyksiä sovelletaan seuraavin poikkeuksin:

  • Vakuutus ei kata kohdassa 12-8 ja kohdan 12-11 alakohdassa 2 mainittuja kuluja. Vakuutus ei myöskään kata miehistön palkkoja, ylläpito- ja muita kuluja, jotka liittyvät aluksen operointiin ja joihin sovelletaan kohtaa 4-11 tai kohdan 12-13 alakohtaa 1.
  • Kohdan 12-12 sijaan sovelletaan seuraavaa:
   Esitetyt tarjoukset korjataan vertailun vuoksi niin, että siirtämiskustannukset lisätään tarjouksen loppusummaan. Korjattuihin tarjouksiin lisätään summa, joka perustuu keskeytysvakuutuksen päiväkorvauksen määrään ja niiden päivien kokonaismäärään, joiden aikana alus olisi ilman tuloja, jos korjaukset suoritetaan kyseisellä korjaustelakalla. Näin saatu summa katsotaan korjausten kokonaiskustannukseksi.
   Jos vakuutettu erityisten olosuhteiden johdosta ja perustellusta syystä vastustaa sitä, että korjaukset suoritetaan jossain tarjouksen tehneistä korjaustelakoista, vakuutettu voi vaatia, että kyseisen telakan tarjousta ei oteta huomioon. Vakuutettu päättää mitä korjaustelakkaa käytetään, mutta vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu edellisissä alakohdissa mainittuihin summiin. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-14. Relationship to Chapter 12

  Sub-clause 1 determines, by way of introduction, that the rules in Chapter 12 apply fully to war hull insurance as well. Cl. 15-14 does differ from Chapter 12 on one important point, however. The provision is aimed at solving an underlying problem when the assured has both hull cover and loss of...

 • Kohta 15-15. Omavastuu

  Jos vakuutussopimuksessa on sovittu omavastuusta, vrt. kohta 12-18, sovelletaan seuraavaa:
  Jos alus on kaapattu tai otettu vieraan valtiovallan käyttöön ja se luovutetaan takaisin ilman, että vakuutettu voisi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, toimenpiteen aikana syntynyt menetys katsotaan kokonaisuudessaan yksittäisen haverin aiheuttamaksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-15. Deductible

  The Clause was amended in the 2019 Version. The provision follows Cl. 12-18, which establishes that rules relating to the deductible should be stated in the insurance contract. The provision defines the concept of casualty when the vessel is returned following a seizure, and establishes that all...