Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Vakuutusmäärä vakuutuksenantajan vastuun rajana

 • Kohta 4-18. Pääsääntö

  Vakuutuksenantaja vastaa korkeintaan vakuutusmäärään asti menetyksestä kunkin yksittäisen haverin yhteydessä. Lisäksi vakuutuksenantaja vastaa tällaisen haverin torjuntakustannuksista vakuutusmäärää vastaavaan määrään asti. Jos näihin toimenpiteisiin liittyvät kustannukset ylittävät tämän määrän, vakuutuksenantaja vastaa myös siitä osasta vakuutusmäärää, jota ei ole käytetty alukselle aiheutuneen vahingon tai aluksen menettämisen korvaamiseen.

  Vakuutuksenantaja on erikseen vastuussa kohtien 13-3 ja 14-1 säännösten mukaisesti kun on kyse vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan yhteentörmäyksen tai muun törmäyksen tuloksena.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-18. Main rule

  This provision establishes the principle that the insurer is liable up to the sum insured for each individual casualty, and shall apply in all branches where a sum insured is agreed. Sub-clause 1, first sentence , is based on Cl. 79 of the 1964 Plan, sub-clause 1. The insurer is liable with up to...

 • Kohta 4-19. Vakuutusmäärän ylittävä vastuu

  Vaikka vakuutusmäärä ylittyisi, vakuutuksenantaja vastaa:

  • menetyksestä kohtien 4-3 - 4-5 ja kohdan 5-21 ensimmäisen lauseen mukaisesti,
  • koroista korvaukselle.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-19. Liability in excess of the sum insured

  It is a traditional principle in marine insurance that the assured, in addition to the cover which the insurance affords him within the limits of the sum insured, is entitled to separate cover of a number of accessory expenses and other losses which the casualty has caused him. In the 1964 Plan,...

 • Kohta 4-20. Vastuun raja, kun menetyksen aiheuttaa yhdessä vaikuttavat vaarat

  Jos vakuutuksenantajaa vaaditaan kohtien 2-13, 2-14 tai 2-16 mukaisesti kattamaan osa vahingosta, hänen vastuunsa rajoittuu vastaavaan osaan niitä määriä, jotka on mainittu kohdissa 4-18 ja 4-19.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-20. Limit of liability where loss is caused by a combination of perils

  The provision is based on ND 1956.323 NH Pan, where the question was how the limitation up to the sum insured was to be applied in the event of a casualty with a “mixed cause”. Liability for the damage to the vessel was apportioned, with the marine insurer covering 40% and the war-risks insurer...

 • Kohta 4-21. Vakuutuksenantajan oikeus vapautua enemmästä vastuusta maksamalla vakuutusmäärä

  Haverin tapahduttua vakuutuksenantaja voi vapautua enemmästä vastuusta ilmoittamalla vakuutetulle maksavansa vakuutusmäärän.

  Menetys, joka on mainittu kohdissa 4-3 - 4-5, 4-7 - 4-12 ja kohdan 5-21 ensimmäisessä lauseessa, korvataan vakuutusmäärän ylittäviltä osin kohdissa 4-18 ja 4-19 mainittujen säännösten mukaan, mikäli menetys johtuu toimenpiteistä, jotka oli toteutettu ennen kuin vakuutetulle oli ilmoitettu vakuutuksenantajan päätöksestä.

  Vakuutuksenantajalla ei tässä tapauksessa ole mitään oikeutta vakuutuskohteeseen kohdan 5-19 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-21. Right of the insurer to avoid further liability by payment of the sum insured

  Under sub-clause 1 , the insurer may avoid further liability by paying the sum insured. There is no time-limit on the insurer’s right to limit its liability. The principle in sub-clause 1 is only applicable in property insurance. The insurer cannot invoke the provision if the assured, contrary to...