Translations

Scroll to the top

Kappale 6: Lisäkate sotavaarojen varalta

 • Kohta 19-28. Vakuutetut vaarat

  Vakuutus kattaa sotavaarat, vrt. kohta 2-9, lukuun ottamatta lakkoja ja työsulkuja. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-28. Perils insured

  The range of perils insured under the builders’ risks insurance contract has been reduced as regards war perils, cf. Cl. 19-1. The main rule is that only marine perils are covered by the insurance. Cl. 19-1 refers to Cl. 2-8, which means that the distinction between marine perils and war perils...

 • Kohta 19-29. Vakuutuskausi

  Vakuutuksenantajan vastuu alkaa siitä hetkestä, kun vakuutuskohde on laskettu vesille.

  Koneiston, osien ja materiaalien suhteen vastuu alkaa kuitenkin vasta siitä hetkestä, kun ne on sijoitettu vesille laskettuun vakuutuskohteeseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-29. Insurance period

  Sub-clause 1 states that the insurance does not attach until the subject-matter insured has been launched. While the subject-matter insured is on land it thus has no war risk cover. The limitation has to do with the fact that it is not until after the subject-matter insured has been launched that...

 • Kohta 19-30. Muut sovellettavat säännökset

  Luvun 19 kappaleiden 1 - 4 sääntöjä sovelletaan vastaavasti tähän vakuutukseen.

  Vakuutukseen sovelletaan myös kohtia 15-5, 15-6 ja 15-8.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-30. Other applicable provisions

  Sub-clause 1 states that the provisions in Sections 1 to 4 shall apply to the war risks insurance. The war risks insurance thus partly covers hull insurance, partly damage and costs recoverable under Section 3, and partly liability insurance for the yard under Section 4. Sub-clause 2 refers to Cl...