Translations

Scroll to the top

Luku 8: Kolmannen osapuolen myötä vakuuttaminen

 • Kohta 8-1. Kolmannen osapuolen oikeus vakuutuksenantajaa vastaan

  Jos vakuutus on nimenomaan otettu kolmannen osapuolen hyväksi, vakuutus kattaa myös tämän osapuolen edun vakuutuksen laajuuden ja sen yleisten rajojen puitteissa. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-1. Rights of third parties against the insurer

  The Clause corresponds to Cl. 8-1, sub-clause 1, of the 2013 Plan. In Version 2016, the last part of the sub-clause was added and the identification provision previously found in the sub-clause was moved to Cl. 8-3, sub-clause 3. NMIP 2013 Cl. 8-1, sub-clause 2, had references to Cl. 7-3,...

 • Kohta 8-2. Kolmannen osapuolen suojaaminen vakuutuksenantajan sijaantulovaatimuksia vastaan

  Vakuutuksenantajalla ei ole sijaantulo-oikeutta myötävakuutetun kolmannen osapuolen suhteen, ellei tätä oikeutta ole erityisesti mainittu vakuutussopimuksessa ja vain siinä mainitussa laajuudessa tai jos myötävakuutettu kolmas osapuoli on nimenomaisen sopimuksen perusteella sitoutunut vastaamaan vakuutetulle sellaisista menetyksistä, jotka muutoin katetaan vakuutuksella.

  Vakuutetun ja vakuutettujen kolmansien osapuolten vastuuta toisiaan kohtaan ei rajoiteta tai suljeta pois rinnakkaisvakuutuksen perusteella. Mahdolliset maksut vakuutetulle tai vakuutetulle kolmannelle osapuolelle mistä tahansa vastuista, menetyksistä, kuluista ja kustannuksista tehdään ainoastaan vakuutuksenantajaan kohdistetun vakuutetun vaatimuksen täyttämiseksi, eivätkä ne rajoita tai sulje pois tällaisen henkilön vastuuta vakuutetulle tai vakuutetulle kolmannelle osapuolelle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-2. Protection of third parties against subrogation claims from the insurer

  Sub-clause 2 was included in 2023 . Sub-clause 1 regulates the insurer’s right of subrogation against a co-insured, whilst sub-clause 2 clarifies the inter-parties liability between the assureds under the policy to safeguard the insurer’s right of subrogation against a third party that is not...

 • Kohta 8-3. Luvussa 3 ja kohdassa 5-1 olevien sääntöjen soveltaminen

  Luvun 3 kappaleen 1 sääntöjä sovelletaan vastaavasti myötävakuutettuun kolmanteen osapuoleen edellyttäen, että vakuutettu kolmas osapuoli on tietoinen olevansa nimetty vakuutuskirjassa.

  Vakuutuksenantaja voi suhteessa myötävakuutettuun kolmanteen osapuoleen vedota luvussa 3, kappaleissa 2-5, tai kohdassa 5-1 oleviin säännöksiin.

  Vakuutuksenantaja voi suhteessa myötävakuutettuun kolmanteen osapuoleen vedota kohtien 3-36  -  3-38 samastamista koskeviin säännöksiin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-3. Application of the rules in Chapter 3 and Clause 5-1

  The Clause was new in 2016. Sub-clause 1 is identical with Cl. 8-2, sub-clause 1, of the 2013 Plan, whereas Cl. 8-2, sub-clause 2, of the 2013 Plan is deleted. Sub-clause 3 repeats the identification clause found in the 2013 Plan, Cl. 8-1 in fine.  The provision in sub-clause 1 regulates a...

 • Kohta 8-4. Vakuutussopimuksen muuttaminen ja irtisanominen

  Jos vakuutussopimusta on muutettu tai irtisanottu, on tämä voimassa myös myötävakuutetun kolmannen osapuolen suhteen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-4. Amendments and cancellation of the insurance contract

  This Clause corresponds to Cl. 8-3 of the 2013 Plan. The Clause was not amended in substance in 2016, but the words “any co-insured third party” has been replaced by the words “the co-insured third party”. The provision gives the person effecting the insurance a far-reaching authority to amend or...

 • Kohta 8-5. Vaatimusten käsittely, korvauslaskelmat jne.

  Päätökset, jotka koskevat havereita, korvauslaskelmia tai kolmanteen osapuoleen kohdistettavia vaatimuksia, voidaan tehdä myötävakuutetun osallistumatta asian käsittelyyn.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-5. Handling of claims, claims adjustment, etc.

  The Clause was new in 2016, but corresponds to the provision found in Cl. 8-1, sub-clause 2, of the 2013 Plan which contained a reference to Cl. 7-3, sub-clause 1. The provision states that a co-insured third party is not entitled to participate in discussions in respect of casualties, adjustment...

 • Kohta 8-6. Muut vakuutukset

  Mikäli myötävakuutetun kolmannen osapuolen vakuutukseen kohdistuva korvausvaatimus on katettu myös toisella hänen ottamallaan vakuutuksella, vakuutuksen antama kate on toissijainen tuon toisen vakuutuksen suhteen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-6. Other insurance

  The Clause was new in 2016. The provision prescribes that the insurance is subsidiary to another insurance that the co-insured third party has taken out. Consequently, the insurer shall only be liable to the extent that the co-insured third party has not obtained cover under the other insurance,...

 • Kohta 8-7. Kiinnityksenhaltijan ja kolmannen nimetyn osapuolen myötävakuuttaminen

  Jos on nimenomaisesti sovittu kiinnityksenhaltijan tai nimetyn kolmannen osapuolen etuuden erillisestä myötävakuuttamisesta, vakuutuksenantaja ei voi vedota siihen, että hänellä ei ole vastuuta vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun sellaisen menettelyn tai tekemättä jättämisen takia, jota on arvioitava luvun 3 ja kohdan 5-1 sääntöjen mukaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-7. Independent co-insurance of mortgagees or named third parties

  The Clause was new in 2016 and corresponds to Cl. 8-4 of the 2013 Plan. The title was altered to clarify that the Clause applies both to mortgagees and to named third parties. Certain modifications were also made in the text itself.  The provision gives extended protection to a mortgagee and a...