Translations

Scroll to the top

Kappale 5-4: Kokonaishäviö

 • Kohta 18-68. Suhde yllä olevaan kappaleeseen 2-2

  Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan yllä olevan kappaleen 2-2 säännösten lisäksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-68. Relationship to Section 2-2 above

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-10 apart from the cross reference to Section 2-2 of Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-10.

 • Kohta 18-69. Vieraan valtiovallan suorittamat toimenpiteet, merirosvous

  Jos offshore-rakenne on otettu pois vakuutetun hallusta vieraan vallan suorittamalla toimenpiteellä, josta vakuutuksenantaja vastaa kohdan 2-9 mukaan, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos offshore-rakennetta ei ole vapautettu 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen toimenpide suoritettiin.

  Jos merirosvot ovat ottaneet offshore-rakenteen haltuunsa tai se on otettu pois vakuutetun hallusta muulla vastaavanlaisella oikeudenvastaisella toimenpiteellä, josta vakuutuksenantaja vastaa kohdan 2-9 mukaan, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos offshore-rakennetta ei ole saatu takaisin 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen toimenpide suoritettiin.

  Jos ennen alakohtien 1 ja 2 mukaisten määräaikojen umpeutumista on käynyt selväksi, että vakuutettu ei saa offshore-rakennetta takaisin, hän voi välittömästi vaatia korvausta kokonaishäviöstä.

  Jos vakuutettu on esittänyt vaatimuksen kokonaishäviön korvaamiseksi ja vahvistetut määräajat ovat umpeutuneet, offshore-rakenteen myöhemmin tapahtuva vapautus ei vaikuta mitenkään vakuutetun vaatimukseen.

  Kohtia 18-15 ja 18-16 sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-69. Intervention by a foreign State power, piracy

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-11 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. The time limits in sub-clauses 1 and 2 were amended in the 2023 Version in line with the amendments made to Cl. 15-11....

 • Kohta 18-70. Saarto ja pidätys

  Jos offshore-rakenne ei saarron seurauksena voi lähteä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos tällainen estäminen ei ole päättynyt 12 kuukauden kuluessa sen alkamisesta.

  Kohdan 18-69 alakohtien 3, 4 ja 5 sääntöjä sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-70. Blocking and trapping

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-12 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-12.

 • Kohta 18-71. Vakuutuksenantajan määräämät rajoitukset

  Jos offshore-rakenne ei ole saanut tuloja yli kuuden kuukauden ajalta vakuutuksenantajan määräysten seurauksena, vrt. kohta 18-62, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-71. Restrictions imposed by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-13 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-13.