Translations

Scroll to the top

Kappale 5-7: Omistajan vastuu tms. (P&I)

 • Kohta 18-78. Vakuutuksen laajuus

  Vakuutuksenantaja korvaa offshore-rakenteen P&I-vakuutuksen kattaman vastuun ja kulut, jos vastuun/kulut on aiheuttanut sotavaara, niin kuin se on määritelty kohdassa 2-9 ja/tai International Group of P&I Clubs Pooling Agreement - sopimuksen Appendix IV - liitteessä sen siinä muodossa, joka oli voimassa tätä vakuutussopimusta tehtäessä.

  Jos offshore-rakenteelle ei ole otettu P&I-vakuutusta merivaaran varalta, vakuutuksenantajan vastuu alakohdan 1 mukaan määräytyy, ikään kuin P&I-vakuutus olisi otettu vakuutusyhtiössä Gard.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-78. Scope of cover

  The Clause was new in 2016 and corresponds to Cl. 15-20 although somewhat simplified as P&I insurance for MOUs is not poolable within the International Group (IG) of P&I Clubs’ Pooling Agreement and thus not reinsured through the IG’s reinsurance arrangements.  Sub-clause 1  establishes that the...

 • Kohta 18-79. Vakuutuskatteen rajoitukset

  Jos kohdassa 18-78 mainitut vastuut ja kulut kattaa toinen vakuutetun ottama vakuutus, tämän kappaleen vakuutuskate on toissijainen mainitun toisen vakuutuksen suhteen, paitsi merirosvousriskien osalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-79. Limitations to the cover

  Sub-clause 1  establishes that as a basic rule the war risks insurer's cover under the war risks section is subsidiary in relation to any other insurance the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl...