Translations

Scroll to the top

Luku 4: Vakuutuksenantajan korvausvastuu

  • Kappale 1: Vakuutuksenantajan vastuuta koskevat yleiset säännöt

  • Kappale 2: Torjuntakustannukset, mukaan lukien pelastuspalkkio ja yhteinen haveri

  • Kappale 3: Vakuutetun vastuu kolmansia osapuolia kohtaan

  • Kappale 4: Vakuutusmäärä vakuutuksenantajan vastuun rajana