Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Yleiset säännöt

 • Kohta 20-1. Soveltamisalue

  Tämän luvun säännöksiä sovelletaan vain, mikäli vakuutussopimuksessa näin todetaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-1. Scope of application

  As mentioned under General, certain freighters and other vessels are insured on so-called hull conditions for ocean-going vessels (Chapters 10 to 13). It is therefore necessary to have a rule determining the applicable cover if this is not clear. According to Cl. 20-1 the rules in Chapter 20 shal...

 • Kohta 20-2. Vakuutuksen uusiminen/ks. Kohta 1-5

  Vakuutuskauden päättyessä vakuutus jatkuu automaattisesti 12 kuukauden ajan samalla vakuutusmaksulla ja samoin ehdoin.

  Jos vakuutuksenantaja ei halua uusia vakuutusta tai hän haluaa uusia sen soveltaen toista vakuutusmaksua tai muita ehtoja, hänen on ilmoitettava asiasta vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

  Jos vakuutuksenottaja haluaa irtisanoa vakuutuksen tai jos hän ei halua hyväksyä vakuutuksen uusimista soveltaen uutta vakuutusmaksua tai uusia ehtoja, hänen on ilmoitettava asiasta vakuutuksenantajalle viimeistään 14 päivää ennen vakuutuskauden päättymistä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  Cl. 1-5, sub-clause 3, establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting insurances in this industry do not have professional offices. It may therefore be problematic for them to be required to ensure that the insurance is renewe...

 • Kohta 20-3. Luokka ja katsastus/ks. Kohta 3-14 ja Kohta 3-8

  Jos aluksella on vakuutuskauden alussa vakuutuksenantajan hyväksymän luokituslaitoksen luokka, sovelletaan kohtaa 3-14 ja kohdan 3-8 alakohtaa 2. 

  Luokattomilla aluksilla on vakuutuskauden alussa oltava voimassa oleva sertifikaatti aluksen lippuvaltion sääntöjen mukaisesti. Voimassaolevan sertifikaatin umpeutuminen rinnastetaan luokan menettämiseen, vrt. kohta 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-3. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Clause 3-14 assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, last sentence. However, there is no reason to introduce...

 • Kohta 20-4. Suojeluohjeet/ks. Kohta 3-22 ja Kohta 3-25

  Sovelletaan seuraavia erityisiä suojeluohjeita, vrt. kohdan 3-25 alakohta 2:

  • Alus ei saa ajaa murtaen jäätä, ellei aluksella ole asianmukaista jääluokkaa tai asiaankuuluvan viranomaisen sertifikaattia tai ellei vakuutuksenantaja sovi siitä kirjallisesti toisin tai siitä mainita nimenomaisesti toisin vakuutuksessa.
  • Jos aluksella on liikennöintilupa, luvan määräykset muodostavat erityiset suojeluohjeet.
  • Kun alus on laiturissa tai telakoituna, vakuutetun on huolehdittava aluksen ja sen varusteiden kiinnittämisestä sekä aluksen ja sen kiinnitysköysien päivittäisestä valvonnasta. Tarvikkeet, varusteet, saalis tai lasti on pidettävä lukon takana tai kiinnitettävä tai pultattava alukseen, niin ettei niitä voi irrottaa ilman työkaluja.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-4. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1 of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation: “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation and...

 • Kohta 20-5. Vakuutetun saavuttamat säästöt

  Jos vakuutettu haverin tai vakuutuksen kattaman vastuun seurauksena on saanut lisätuloja, säästänyt kustannuksia tai välttänyt vastuun, joka muutoin olisi syntynyt ja jota vakuutuksenantaja ei olisi kattanut, voi vakuutuksenantaja vähentää korvauksesta summan, joka vastaa saavutettua etua.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-5. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.