Translations

Scroll to the top

Luku 2: Vakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

  • Kappale 1: Vakuutuskelpoinen etuus ja vakuutusarvo

  • Kappale 2: Vakuutuksen kattamat vaarat, syy-yhteydet ja menetys