Translations

Scroll to the top

Luku 10: Kaskovakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 10-1. Vakuutuskohteet

  Vakuutus kattaa:

  • aluksen,
  • aluksella olevat varusteet ja aluksen ja varusteiden varaosat, sillä edellytyksellä, että varusteet tai varaosat ovat vakuutetun omaisuutta tai ne on lainattu, vuokrattu tai ostettu ja niitä rasittaa myyjän pidätys- tai vastaava panttioikeus,
  • aluksella olevan polttoaineen ja voiteluöljyn.


  Vakuutus ei kata:

  • varastoja, kone- ja kansivarusteita ja muita kulutukseen tarkoitettuja tavaroita,
  • kalastukseen, valaanpyyntiin, hylkeenpyyntiin ja muuhun vastaavaan toimintaan käytettäviä veneitä ja välineitä,
  • irrallisia esineitä, jotka on tarkoitettu ainoastaan lastin kiinnittämiseen tai suojaamiseen,
  • irrallisia lastin kuljettamiseen tarkoitettuja kontteja.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-1. Objects insured

  In 2023 there were no changes in the Plan text itself except for replacing the term ship with vessel. In the Commentaries “equipment” is also meant to include more than radio and radar like digital equipment. Sub-clause 1 states the objects covered by hull insurance. Sub-clause 1 (a) and (b)...

 • Kohta 10-2. Väliaikaisesti aluksesta pois viedyt esineet yms.

  Vakuutus kattaa myös kohdan 10-1 alakohdassa 1 mainitut esineet, jotka viedään väliaikaisesti pois aluksesta osana aluksen käyttöä tai sen korjauksen, uudelleenrakentamisen tai vastaavan työn yhteydessä, edellyttäen että esineet on tarkoitus tuoda takaisin alukseen ennen lähtöä. Jos esine on viety maihin korjausta varten, vakuutussuoja jatkuu vielä kolme kuukautta korjauksen päättymisen jälkeen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-2. Objects, etc. temporarily removed from the vessel

  This Clause was amended in the 2 019 Version to provide a broader cover for objects temporarily removed on account of being repaired. The wording in the first sentence was amended and a new second sentence was introduced setting out the scope of cover for objects being repaired.  There is a clo s...

 • Kohta 10-3. Normaalista käytöstä johtuva menetys

  Vakuutuksenantaja ei vastaa menetyksestä, joka on normaali seuraus aluksen ja sen varusteiden käytöstä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-3. Loss due to ordinary use

  The provision reflects a central principle of insurance law, viz. that the insurance shall only cover unforeseeable or unpredictable losses. The Clause excludes from the insurance cover certain losses which are regarded as regular operating expenses and which must therefore be borne by the owner....

 • Kohta 10-4. Vakuutus ”täysin ehdoin”

  Jos muuta ei ole sovittu, kaskovakuutuksenantaja vastaa kokonaishäviöstä, vahingoista ja törmäysvastuusta lukujen 11 - 13 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-4. Insurance "on full conditions"

  Insurance “on full conditions” means that the assured has the full normal cover that follows from the rules of the Plan relating to hull insurance. Any limitations to this cover must be agreed specifically. On the other hand, “full conditions” does not imply that the insurer shall indemnify each...

 • Kohta 10-5. Vakuutus ”vain kokonaishäviön varalta” (against total loss only, T.L.O.)

  Jos vakuutus on otettu ”vain kokonaishäviön varalta”, vakuutuksenantaja vastaa kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-5. Insurance “against total loss only” (T.L.O.)

  Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a vessel that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter 11, i.e. where a vessel is lost or s...

 • Kohta 10-6. Vakuutus ”vain kokonaishäviön ja yhteisen haverin osallistumismaksun varalta”

  Jos vakuutus on otettu ”vain kokonaishäviön ja yhteisen haverin osallistumismaksun varalta”, vakuutuksenantaja vastaa:

  • kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaan,
  • yhteisen haverin osallistumismaksusta ja ei-varsinaisesta (assumed) yhteisestä haverista johtuvasta menetyksestä, vrt. kohdat 4-7, 4-8, 4-9 ja 4-11.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-6. Insurance “against total loss and general average contribution only”

  As mentioned in the preceding clause, it is necessary under a “pure” total-loss insurance to split up each general average statement and only cover the contribution to the extent that it concerns sacrifices that have been made in connection with a relevant risk of a total loss. Similarly, it is...

 • Kohta 10-7. Vakuutus ”vain kokonaishäviön, yhteisen haverin osallistumismaksun ja yhteentörmäysvastuun varalta”

  Jos vakuutus on otettu ”vain kokonaishäviön, yhteisen haverin osallistumismaksun ja yhteentörmäysvastuun varalta”, vakuutuksenantaja vastaa:

  • kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaan,
  • yhteisen haverin osallistumismaksusta ja ei-varsinaisesta (assumed) yhteisestä haverista johtuvasta menetyksestä, vrt. kohdat 4-7, 4-8, 4-9 ja 4-11,
  • vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan luvun 13 sääntöjen mukaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-7. Insurance “against total loss, general average contribution and collision liability only”

  Hull insurance under this Clause covers the same things as insurance in accordance with the preceding clause, plus collision liability to third parties, cf. Chapter 13 of the Plan. The insurer’s liability for loss in connection with measures to avert or minimise the loss, litigation costs, etc....

 • Kohta 10-8. Vakuutus ”karilleajoehdoin”

  Jos vakuutus on otettu ”karilleajoehdoin”, vakuutuksenantaja vastaa:

  • kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaan,
  • yhteisen haverin osallistumismaksusta ja ei-varsinaisesta (assumed) yhteisestä haverista johtuvasta menetyksestä, vrt. kohdat 4-7, 4-8, 4-9 ja 4-11,
  • vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan luvun 13 sääntöjen mukaan,
  • alukselle tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että:
   • alus on ajanut karille sellaisissa olosuhteissa, että se on irrotettava joko avustettuna tai omin voimin,
   • alus on kaatunut niin, että mastot ovat meressä tai se on kääntynyt niin, että pohja on ylhäällä,
   • alus on törmännyt toiseen alukseen tai jäävuoreen,
   • aluksella on syttynyt tulipalo tai tapahtunut räjähdys, mutta ei kuitenkaan sellainen vahinko, joka johtuu  koneistoa tai akkuja sisältävässä sijaintipaikassa syttyneestä tulipalosta tai siellä tapahtuneesta räjähdyksestä.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-8. Insurance "on stranding terms"

  In the 2023 Version the Clause was simplified and adjusted to be in line with other clauses in respect of grounding. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. Sub-clause (d) defin...

 • Kohta 10-9. Matkakohtaisen vakuutuksen kesto

  Matkakohtainen vakuutus on voimassa siitä hetkestä lähtien, jona alus alkaa ottaa vastaan lastia tai painolastia. Jos alukseen ei lastata lastia eikä painolastia, vakuutus on voimassa siitä hetkestä lähtien, jona aluksen ankkurit aletaan nostaa tai köydet irrotetaan lähtöä varten.

  Vakuutus on voimassa siihen asti, kunnes aluksen lasti tai painolasti on purettu ilmoitetussa määräpaikassa. Jos vakuutettu ei huolehdi siitä, että lastin purku tapahtuu kohtuullisen nopeasti, vakuutus päättyy silloin, kun lastin purkamisen olisi pitänyt olla suoritettuna. Jos aluksen ei ole tarkoitus purkaa lastia tai painolastia, vakuutus päättyy, kun alus on ankkuroitu tai kun se on kiinnitetty tavanomaiseen ankkurointi- tai kiinnityspaikkaan.

  Jos alus alkaa määränpäässä ottaa lastia tai painolastia uutta matkaa varten ennen vanhan lastin tai painolastin purkamisen päättymistä, vakuutus päättyy, kun alus alkaa ottaa vastaan lastia tai painolastia.

  Jos matka keskeytetään vakuutuksen astuttua voimaan, katsotaan matkan määränpääksi paikka, jonne matka päättyy.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-9. Duration of voyage insurance

  Hull insurance is normally effected for a specific period of time, and the provision will consequently not be of any great practical significance. When deciding whether discharging “is proceeding with reasonable speed”, the issue of whether the assured has due grounds for withholding the cargo on...

 • Kohta 10-10. Vakuutuksen jatkaminen

  Jos aluksessa on vakuutuskauden päättyessä vahinkoja, joista vakuutuksenantaja on vastuussa, ja ne ovat sen luonteisia, että korjaus on välttämätön, jotta alus täyttäisi tekniset ja operatiiviset turvamääräykset, vakuutusta jatketaan siihen hetkeen asti, kunnes aluksen ankkurit on laskettu tai alus on kiinnitetty ensimmäiseen paikkaan, jossa pysyvät korjaukset voidaan suorittaa. Jos korjaukset suoritetaan tässä paikassa, vakuutusta jatketaan, kunnes korjaukset on suoritettu.

  Jos on sovittu, että uusi vakuutus on voimassa siitä hetkestä alkaen, kun vanhan vakuutuksen olisi pitänyt päättyä, uuden vakuutuksen voimaantuloa siirretään vastaavasti eteenpäin. Jos alus lähtee korjaussatamasta ennen kuin vanha vakuutus olisi päättynyt kohdan 1-5 mukaisesti, vastuu siirtyy uudelle vakuutuksenantajalle aluksen lähtiessä satamasta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-10. Extension of the insurance

  Sub-clause 1 was amended in the 2007 version in accordance with the amendments to the rules regarding seaworthiness and safety regulations in Cl. 3-22. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. Under sub-clause 1 in the earlier versions, the insurance was to be extend...

 • Kohta 10-11. Vakuutuksenantajan vastuu, jos vakuutettu pelastaa aluksen

  Jos aluksen pelastaa toinen alus, joka kuuluu vakuutetulle, vakuutuksenantaja vastaa pelastuksesta ikään kuin sen olisi suorittanut kolmas osapuoli.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-11. Liability of the insurer if the vessel is salvaged by the assured

  Under Section 442, second sub-clause, of the Norwegian Maritime Code, a salvage award may be claimed even if the salvaging vessel and the salvaged vessel belong to the same owner. The rule allows the crew to claim their share of the salvage award under Section 451, second sub-clause, of the...

 • Kohta 10-12. Vastuun väheneminen etuusvakuutuksen seurauksena

  Jos vakuutetulle maksetaan korvaus kaskoetuusvakuutuksen tai rahtietuusvakuutuksen perusteella ja maksettu korvaus jommastakummasta vakuutuksesta ylittää saman vaaran varalta otetun kaskovakuutuksen sovitun  vakuutusarvon 25%:lla, kaskovakuutuksenantajan vastuu vähenee vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-12. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause corresponds to Cl. 160 of the 1964 Plan, Cefor I.13 and PIC Cl. 5.28. Under Cl. 160 of the 1964 Plan, the hull insurer’s liability was reduced if the assured received compensation under a hull-interest insurance in an amount that exceeded 25% of the agreed hull value. For freight-inte...