Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Menetyksen ehkäisemistä tai minimoimista yms. koskevat toimenpiteet

 • Kohta 3-29. Vakuutetun velvollisuus ilmoittaa vakuutuksenantajalle haverista

  Jos alusta uhkaa haveri tai haveri on jo tapahtunut, on vakuutetun ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiasta vakuutuksenantajalle ja pidettävä tämä ajan tasalla tilanteen kehittymisestä.

  Vakuutettu ja aluksen päällikkö ovat velvollisia ilmoittamaan vakuutuksenantajalle meriselityksistä ja järjestettävistä katsastuksista haveriin liittyen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-29. Duty of the assured to notify the insurer of a casualty

  This Clause is identical to Cl. 52 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Under sub-clause 1 , the insured has a duty to inform the insurer when a "casualty threatens to occur or has occurred". The rule corresponds to Nordic ICAs, but the duty ...

 • Kohta 3-30. Vakuutetun velvollisuus ehkäistä ja minimoida menetystä

  Jos alusta uhkaa haveri tai haveri on jo tapahtunut, vakuutetun on suoritettava ne toimet, joita häneltä kohtuuden nimissä voi odottaa vahingon ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä vakuutetun on mahdollisuuksien mukaan neuvoteltava asiasta vakuutuksenantajan kanssa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-30. Duty of the assured to avert and minimise loss

  This Clause corresponds to Cl. 53 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence imposes on the assured a duty to avert or minimise the loss, while the second sentence requires the assured to consult with the insurer. The provision corresponds ...

 • Kohta 3-31. Seuraukset, jos vakuutettu laiminlyö velvollisuuksiaan

  Jos vakuutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö kohdassa 3-29 tai kohdassa 3-30 mainittuja velvollisuuksiaan, ei vakuutuksenantaja ole vastuussa suuremmista menetyksistä kuin ne, joista hän olisi ollut vastuussa, jos velvollisuus olisi täytetty.

  Vastaavia määräyksiä sovelletaan, jos aluksen päällikkö laiminlyö kohdassa 3-29 mainittuja velvollisuuksiaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-31. Consequences of the insured neglecting its duties

  This Clause corresponds to Cl. 54 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). If the assured neglects his duty to report a casualty under Cl. 3-29 or implement measures to avert or minimise the loss under Cl. 3-30, the insurer shall be free from liability for...