Translations

Scroll to the top

Kappale 7: Omistajan vastuu tms. (P&I)

 • Kohta 15-20. Vakuutuksen laajuus

  Vakuutuksenantaja korvaa aluksen P&I-vakuutuksen kattaman vastuun ja kulut,  jos vastuun/kulut on aiheuttanut sotavaara, niin kuin se on määritelty:

  • Kohdassa 2-9 tai
  • International Group of P&I Clubs Pooling Agreement – sopimuksen Appendix IV – liitteessä siihen sanamuotoon perustuen, joka oli voimassa tätä vakuutussopimusta solmittaessa.


  Jos alukselle ei ole otettu P&I-vakuutusta merivaaran varalta jossakin niistä yhdistyksistä, jotka kuuluvat International Group of P&I Clubs Pooling Agreement -sopimuksen piiriin, vakuutuksenantajan vastuu alakohdan 1 mukaan määräytyy, ikään kuin P&I-vakuutus olisi otettu vakuutusyhtiössä Assuranceforeningen Gard (Gjensidige).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-20. Scope of cover

  Sub-clause 1, first sentence , establishes that the scope of the war risk insurer’s P&I cover corresponds to the P&I cover of the vessel in the sense that the insurance covers the same liability and expenses, i.e. the same range of losses. In earlier versions, the war risk insurer’s liability was...

 • Kohta 15-21. (poistettu)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-21. (deleted)

 • Kohta 15-22. Vakuutuskatteen rajoitukset

  Jos kohdassa 15-20 mainitut vastuut ja kulut kattaa toinen vakuutetun ottama vakuutus, tämän kappaleen vakuutuskate on toissijainen mainitun toisen vakuutuksen suhteen. Tämä ei koske vastuuta ja kuluja, joiden kattaminen kuuluu aluksen P&I-vakuutukseen ja on jo katettu kohdan 15-20 mukaan, jos P&I-vakuutus on otettu sellaisesta P&I-yhdistyksestä, joka kuuluu International Group of P&I Clubs Pooling Agreement -sopimuksen piiriin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-22. Limitations to the cover

  Sub-clause 1 establishes that as a basic rule the war risk insurer's cover under the P&I Section is subsidiary in relation to any other insurance which the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl....