Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Kokonaishäviö

 • Kohta 15-10. Suhde lukuun 11

  Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan luvun 11 säännösten lisäksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-10. Relationship to Chapter 11

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between Chapter 11 and the other rules in the Section.

 • Kohta 15-11. Vieraan valtiovallan suorittamat toimenpiteet, merirosvous

  Jos alus on otettu pois vakuutetun hallusta vieraan vallan suorittamalla toimenpiteellä, josta vakuutuksenantaja vastaa kohdan 2-9 mukaan, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos alusta ei ole vapautettu 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen toimenpide suoritettiin.

  Jos merirosvot ovat ottaneet aluksen haltuunsa tai se on otettu pois vakuutetun hallusta muulla vastaavanlaisella oikeudenvastaisella toimenpiteellä, josta vakuutuksenantaja vastaa kohdan 2-9 mukaan, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos alusta ei ole saatu takaisin 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen toimenpide suoritettiin.

  Jos ennen alakohtien 1 ja 2 mukaisten määräaikojen umpeutumista on käynyt selväksi, että vakuutettu ei saa alusta takaisin, vakuutettu voi välittömästi vaatia korvausta kokonaishäviöstä.

  Jos vakuutettu on esittänyt vaatimuksen kokonaishäviön korvaamiseksi ja vahvistetut määräajat ovat umpeutuneet, aluksen myöhemmin tapahtuva vapautus ei vaikuta mitenkään vakuutetun vaatimukseen.

  Kohtia 11-8 ja 11-9 sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-11. Intervention by a foreign State power, piracy

  Sub-clauses 1 and  2 were amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 states that the assured is entitled to total loss compensation if the vessel is taken from the assured due to intervention by a foreign State power and the assured has not received it back within twelve  months. The time-limit wa...

 • Kohta 15-12. Saarto ja pidätys

  Jos alus ei saarron seurauksena voi lähteä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos tällainen estäminen ei ole päättynyt 12 kuukauden kuluessa sen alkamisesta.

  Kohdan 15-11 alakohtien 3, 4 ja 5 sääntöjä sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-12. Blocking and trapping

  Sub-clause 1 gives the assured a right to total loss compensation when the vessel is prevented from leaving port, etc., as a result of a war risk, and the hindrance lasts for over 12 months. The provision is aimed primarily at cases where the hindrance is of a physical nature, for example, when t...

 • Kohta 15-13. Vakuutuksenantajan määräämät rajoitukset

  Jos alus ei ole saanut tuloja yli kuuden kuukauden ajalta vakuutuksenantajan määräysten seurauksena, vrt. kohta 15-4, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-13. Restrictions imposed by the insurer

  The provision confers on the assured entitlement to total loss compensation when restrictions imposed by the insurer prevent the vessel from earning income for a period of over six months. This provision is related to the loss of hire cover, see Cl. 15-18. When the assured is covered for loss of...