Translations

Scroll to the top

Kappale 5: Meressä olevien verkkojen ja nuottien lisäkate

 • Kohta 17-29. Vakuutuskohteet

  Vakuutus kattaa verkot ja nuotat välttämättömine tarvikkeineen, jotka ovat meressä ja kuuluvat vakuutetulle. Vakuutus ei kuitenkaan kata tunnistimia yms.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-29. Objects insured

  The distinction between objects which are on board the vessel and objects which are in the sea is commented on in further detail in the Commentary on Cl. 17-19 (b). The insurance does not cover any seines other than ring-nets in the water. The objects that are insured under the supplementary cove...

 • Kohta 17-30. Vaarat, joita ei kateta/ks. Kohta 2-8

  Kohdan 2-8 lisäksi sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutuksenantaja ei kata menetystä, joka johtuu:

  • siitä, että vakuutettu esine juuttuu meren pohjaan, paitsi jos se johtuu tuntemattomasta hylystä tai hylkytavaroista,
  • vakuutetun esineen puutteista,
  • siitä, että alus, sen tarvikkeet tai varusteet eivät olleet asiallisessa kunnossa kulumisen, korroosion, mädäntymisen, riittämättömän huollon tai vastaavien syiden vuoksi,
  • siitä, että vakuutettu esine on ollut kosketuksissa jään kanssa, tai
  • vakuutetun esineen normaalista käytöstä.

   
  Vakuutetulla on todistustaakka siitä, ettei menetys ole johtunut alakohdissa (a) - (e) mainituista vaaroista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-30. Excluded perils/Ref. Clause 2-8

  The most common damage is that seines get caught on the sea bed. The insurers are prepared to cover such damage subject to the limitations that follow from sub-clauses (a) to (e). Such cover could actually be achieved by extending the Clause defining liability, while otherwise retaining the...

 • Kohta 17-31. Omavastuu

  Kunkin yksittäisen haverin yhteydessä vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-31. Deductible

  The deductible shall be agreed on an individual basis and be stated in the insurance contract. The deductible shall also apply in the event of total loss.

 • Kohta 17-32. Vakuutetun velvollisuudet haveritapauksessa/ks. Kohta 3-29

  Kohdan 3-29 lisäksi sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutetun on lähetettävä kalastusviranomaiselle haveria koskeva vahinkoilmoitus, joka sisältää tiedot siitä, milloin ja missä menetys tapahtui, tunnusmerkit ja ikä sekä muut tiedot, joilla saattaa olla merkitystä menetettyjen välineiden tunnistamisen kannalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-32. Duties of the assured in the event of a casualty/Ref. Clause 3-29

  The purpose of the provision is to make it possible to identify lost objects if they are recovered. This provision comes in addition to the ordinary duty to notify the insurer in Cl. 3-29. In the event of a failure to comply with this duty, Cl. 3-31 shall apply. The text was slightly amended in t...