Translations

Scroll to the top

Kappale 6-2: Offshore-rakenteen menetys tai vahingoittuminen

 • Kohta 18-87. Vakuutuskohteet/ks. kohta 18-2

  Vakuutus kattaa:

  • offshore-rakenteen ja komponentteja, Projektia varten valmistettuja  tai hankittuja laitteita ja tarvikkeita,
  • kustannukset liittyen Projektin rakenteeseen, piirustuksiin sekä  muuhun suunnitteluun,
  • offshore-rakenteella oleva polttoaine ja voiteluöljy.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-87. Objects insured/Ref Clause 18-2

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-9 apart from letter (b), which is not incorporated into Cl. 18-87 as there is no need to distinguish between yard and owner’s supplies in the construction risks insurance when the risk is assumed by the assured. Letter (a) comprises all components...

 • Kohta 18-88. Vakuutusarvo

  Projektin valmistuessa vakuutusarvo koostuu seuraavasta:

  • alkuperäinen Projektin sopimushinta myöhemmin sovittuine vähennyksineen,
  • myöhemmin sovitut vakuutussopimuksessa mainitut lisämäärät
  • omistajan toimitusten arvo, ja
  • konvertointi- ja perusparannusprojekteissa olemassa olevan aluksen  tai offshore-rakenteen arvo

   

  Ennen Projektin valmistumista vakuutusarvoksi katsotaan alakohdan 1 mukainen arvo, josta on vähennetty:

  • sellaisen projektityön arvo, jota ei ole suoritettu, ja
  • sellaisten komponenttien, laitteiden ja tarvikkeiden arvo, joita ei ole valmistettu tai hankittu.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-88. Insurable value

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-10 but edited as appropriate to fit construction and rebuilding of MOUs. A new letter (d) is added to sub-clause 1. The Clause defines the insurable value in construction risks insurance.  Sub-clause 1 defines the insurable value when the Project ...

 • Kohta 18-89. Korvaus kokonaishäviön yhteydessä/ks. kohta 4-1

  Kokonaishäviön yhteydessä vakuutuksenantaja korvaa vakuutusmäärän, joka ei kuitenkaan voi ylittää vakuutusarvoa, vrt. kohta 18-88.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-89. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  This Clause corresponds to Cl. 19-13 but is simplified in accordance with the general rule in Cl. 4-1.  In the event of total loss, cf. Cl. 18-90, the insurer covers the sum insured, but not in excess of the insurable value, cf. Cl. 18-88. According to Cl. 18-88, the insurable value is defined as...

 • Kohta 18-90. Kokonaishäviö/ks. kappale 2-2

  Yllä olevan kappaleen 2-2 määräyksiä sovelletaan. Kohdan 18-10 alakohtien 2 ja 3 sijaan noudatetaan seuraavaa:
  Vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos Projektin vahingot ovat niin suuret, että niiden korjauskustannukset ovat alemman arvon mukaan yli 100 % Kohdan 18-88 mukaisesta vakuutusarvosta tai 80 % vakuutusmäärästä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-90. Total Loss/Ref. Section 2-2

  The Clause was amended in the 2019 Version. The concepts of insurable value and sum insured is of particular relevance when deciding if the conditions for claiming compensation for a total loss under this provision is fulfilled. These amounts and the relationship between them are explained in Cl....

 • Kohta 18-91. Vahinko/ks. kappale 2-3

  Jos offshore-rakenne tai sen osat ovat vahingoittuneet ja kohtaa 18-90 ei voi soveltaa, sovelletaan kappaleen 2-3 sääntöjä muutettuna kohtien 18-92 ja 18-93 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-91. Damage/Ref. Section 2-3

  Cl. 18-91 expressly provides that Section 2-3 shall apply to the construction risks insurance, but as amended by Cl. 18-92 and Cl. 18-93. If the Project (or components and materials for the Project) are damaged without constituting a total loss pursuant to Cl. 18-90, the insurer shall indemnify t...

 • Kohta 18-92. Rakennevirhe jne.

  Jos vahinko johtuu rakenneviasta, virheellisesti suoritetusta työstä tai materiaaliviasta, vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisen rungon, koneiston tai laitteiden osan tai osien uusimis- tai korjauskuluista, jotka eivät olleet asianmukaisessa kunnossa.

  Valmiiden osien ja komponenttien osalta sovelletaan kohtaa 18-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-92. Error in design, etc.

  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 19-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-15. Sub-clause 2 provides that for parts or components that are completed, Cl. 18-20 shall apply. This entails that for such parts or components there will be the same cover for error in design etc. unde...

 • Kohta 18-93. Ajan säästämiseksi aiheutuneet kulut/ks. kohdat 18-24,18-28 ja 18-29

  Telakalla tai muutoin rannassa olevalle Projektille aiheutuneen ja havaitun vahingon osalta vakuutuksenantaja ei vastaa kuluista, jotka liittyvät:

  • väliaikaiseen korjaukseen kohdan 18-24 alakohdan 2 mukaan ja jotka ylittävät sen säästön, jonka vakuutuksenantaja saavuttaa lykkäämällä lopullista korjausta,
  • korjaukseen ja siirtoon kohdan 18-29 alakohdan 2 mukaan ja jotka ylittävät sen määrän, joka olisi korvattu, jos alhaisin korjattu tarjous olisi hyväksytty, tai 
  • ajanhukkaan kohdan 18-28 alakohdan 2 mukaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-93. Costs incurred in order to save time/Ref. Clauses 18-24, 18-28 and 18-29

  Cl. 18-93 corresponds to Cl. 19-17 and exclude from the construction risks insurance the so called 20% p.a. rule. This limitation of the cover as compared with the cover for MOUs in operation only applies when damage to the Project occurs and is discovered whilst at a yard or any other onshore...