Translations

Scroll to the top

Luku 5: Korvausvaatimus ja sen käsittely

  • Kappale 1: Korvauksen laskeminen, korot, ennakkomaksut yms.

  • Kappale 2: Vakuutetun vastuu kolmansia osapuolia kohtaan

  • Kappale 3: Vakuutetun kolmansiin osapuoliin kohdistuvat vaatimukset

  • Kappale 4: Vakuutuksenantajan oikeus vakuutuskohteeseen kun korvaus maksetaan

  • Kappale 5: Vanhentuminen tms.