Translations

Scroll to the top

Kappale 6: Keskeytys (Loss of hire)

 • Kohta 15-16. Suhde lukuun 16

  Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan luvun 16 säännösten lisäksi.

  Kohdan 16-1 alakohdan 2 (b) sijaan sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutuksenantaja vastaa menetyksestä, joka johtuu siitä, että alus on kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa, koska sitä estetään lähtemästä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-16. Relationship to Chapter 16

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between the general loss of hire rules in Chapter 16 and the rules in Section 6. The provision shows that the general rules on loss of hire apply to both the "actual" loss of hire cover and to the extensio...

 • Kohta 15-17. Menetys, joka johtuu saapumisesta tarkastussatamaan, väliaikaisesta oleskelusta tms.

  Vakuutuksenantaja kattaa ajanhukan myös silloin, kun vieras valtiovalta tuo aluksen satamaan seuraavista syistä:

  • lastin yms. tarkastus ja etsintä.
  • kiinniottaminen ja väliaikainen pidätys.


  Jos vakuutettu on oikeutettu korvaukseen kokonaishäviöstä kohdan 15-11 tai kohdan 15-12 mukaan, hänellä ei ole oikeutta korvaukseen tämän kappaleen perusteella ajanhukan ensimmäisen kuukauden lisäksi. Jos korvaus on jo maksettu, se vähennetään kokonaishäviökorvauksesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-17. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  Sub-clause 1 sets out the situations in which the assured is entitled to cover under the provision. Calls at a port for visitation (sub-clause 1 (a)) are usually only relevant in wartime or war-like conditions, cf. Cl. 2-9, sub-clause 1 (a), but are also possible in other circumstances, for...

 • Kohta 15-18. Vakuutuksenantajan määräysten aiheuttama menetys

  Vakuutuksenantaja kattaa myös ajanhukan, joka johtuu vakuutuksenantajan esittämistä määräyksistä, vrt. kohta 15-4. Tätä ei kuitenkaan sovelleta vakuutuksenantajan sodan syttymisen yhteydessä antamiin määräyksiin.

  Jos vakuutettu on oikeutettu korvaukseen kokonaishäviöstä kohdan 15-13 mukaisesti, sovelletaan kohdan 15-17 alakohtaa 2 vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-18. Loss caused by orders issued by the insurer

  The provision must be read in conjunction with Cl. 15-13, which confers on the assured entitlement to total loss compensation in the event of orders which have considerable impact on the operation of the vessel . Sub-clause 1 sets out when the assured is entitled to loss of hire cover under this...

 • Kohta 15-19. Korjaustelakan valinta

  Kohtaa 16-9 ei sovelleta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-19. Choice of repair yard

  This provision is based on the so-called alternative approach in the 1972 conditions, see the Commentary on Cl. 15-14 above. Since in war risk insurance it is usually the same insurer who covers the hull insurance portion and the loss of time portion, it has been possible to simplify the provisio...