Translations

Scroll to the top

Kappale 3: Kaskovakuutus – laajennettu vakuutuskate

 • Kohta 17-18. Laajennettu kate konevahingoille

  Luvun 12 sääntöjä Kohdista 17-14 ja 17-15 johtuvat muutokset mukaan lukien, sovelletaan koneiston, elektronisten laitteiden yms. vahinkojen kattamiseen.

  Saaliin tms. työstämiseen tai jalostamiseen tarkoitetun tehdaskoneiston vahinkoja ei kuitenkaan korvata, paitsi jos vahinko on seurausta yhteentörmäyksestä, muusta törmäyksestä, maanjäristyksestä, koneiston ulkopuolisesta räjähdyksestä tai tulipalosta tai siitä että alus on uponnut tai kaatunut.

  Aluksen siirron kuluja aluksen nuottavintturin, siimavintturin, troolausvintturin tai muun kalastusvälineiden nostolaitteen, kalapumppujen tms. vahingoittumisen yhteydessä ei korvata, jos vahingon osalta tehdään Kohdan 17-15 (c) mukainen vähennys.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-18. Extended cover of damage to machinery

  Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract, see sub-clause 1. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with...