Translations

Scroll to the top

Kappale 2-1: Kaskovakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 18-2. Vakuutuskohteet

  Vakuutus kattaa:

  • offshore-rakenteen rungon ja kansirakenteet,
  • kaikki offshore-rakenteen koneet, varusteet, laitokset ja varaosat, jotka:
   1. kuuluvat vakuutetulle tai on lainattu, vuokrattu tai ostettu myyntipanttia tai vastaavaa rasitusta vastaan, ja
   2. sijaitsevat rakenteella, veden yläpuolella, veden alapuolella tai kaivossa,
  • offshore-rakenteella olevan polttoaineen ja voiteluöljyn.

   

  Vakuutus ei kata:

  • varastoja, kone- ja kansirekvisiittaa ja muita kulutukseen tarkoitettuja tuotteita,
  • helikoptereita,
  • piirustuksia, suunnitelmia, spesifikaatioita, logeja yms.,
  • minisukellusveneitä ja kauko-ohjattuja vedenalaisia laitteita niiden toiminnan aikana.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-2. Objects insured

  This Clause corresponds to Cl. 18-2 of the 1996 Plan but was edited in the 2013 Plan. This provision is divided into two and patterned on Cl. 10-1 and Cl. 10-2. Cl. 18-2 regulates the objects of the insurance, while the cover of objects removed from the MOU is contained in Cl. 18-3. Sub-clause 1 ...

 • Kohta 18-3. Esineet, jotka on väliaikaisesti irrotettu tai erotettu jne. offshore-rakenteesta

  Vakuutus kattaa:

  • Kohdan 18-2 alakohdassa 1 (b) mainitut esineet, jotka:
   1. sijaitsevat aluksella, rakenteella tai kiinteässä laitoksessa, joka on kiinnitetty vakuutettuun offshore-rakenteeseen tai on sen läheisyydessä ja jota on käytetty tämän yhteydessä, tai
   2. on väliaikaisesti siirretty pois offshore-rakenteelta korjausta, jälleenrakennusta, varastointia tai vastaavaa varten,
   3. ovat varastoituna, tai kauttakulussa varastopaikkoihin/varastopaikoista mutta eivät kuulu kohdan (2) piiriin.
    Kyseisten esineiden vakuutusmäärä on 10 % offshore-rakenteen kaskovakuutusmäärästä. Kohtaa 2-4 ei sovelleta. Erillistä omavastuuta sovelletaan.
  • Vakuutetun yksikön kiinnitys/ankkurointijärjestelmä ja vastaava, joka on asennettu toimintapaikassa.
  • Turvasulkuventtiilit, jotka on jätetty kaivon päähän tai kaivon lähellä olevaan merenpohjaan seuraavista syistä:
   1. vakuutuksen kattama haveri, tai
   2. tällaisen haverin ehkäisemiseksi suoritetut toimenpiteet.
  • Poijut, nousujohdot (risers), umbilikaalit ja niihin liittyvät vedenalaiset varusteet, jotka on asennettu toimintapaikassa ja jotka vakuutettu omistaa tai jotka vakuutettu on sopimuksen mukaan velvoitettu vakuuttamaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-3. Objects temporarily removed or separated etc. from the MOU

  This Clause corresponds to Cl. 18-3 of the 1996 Plan but was edited and amended in the 2013 Plan. The provision supersedes the provision relating to “insurance of objects removed from the vessel ” in Cl. 10-2, which does not quite fit in with insurance of MOUs. Sub-clause (a) corresponds to Cl....

 • Kohta 18-4. Normaalin käytön aiheuttama menetys

  Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa menetyksestä, joka on normaali seuraus vakuutetun offshore-rakenteen ja sen varusteiden käytöstä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-4. Loss due to ordinary use

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-3.

 • Kohta 18-5. Vakuutuksen jatkaminen

  Jos offshore-rakenteessa on vakuutuskauden päättyessä vahinkoja, joista vakuutuksenantaja on vastuussa ja ne ovat sen luonteisia, että korjaukset ovat välttämättömiä, jotta offshore-rakenne vastaisi teknisiä ja toiminnallisia turvamääräyksiä, jatketaan vakuutusta, kunnes offshore-rakenne on saapunut paikkaan, jossa pysyvät korjaukset voidaan suorittaa. Jos korjaukset suoritetaan tässä paikassa, vakuutusta jatketaan, kunnes korjaukset ovat valmiit.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-5. Extension of the insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-10. 

 • Kohta 18-6. Vakuutuksenantajan vastuu, jos vakuutettu pelastaa offshore-rakenteen

  Jos vakuutetun offshore-rakenteen pelastaa vakuutetulle kuuluva alus tai muu yksikkö, on vakuutuksenantaja vastuussa samaan tapaan kuin jos pelastustoimet olisi suorittanut kolmas osapuoli.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-6. Liability of the insurer if the MOU is salvaged by the assured

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-11.

 • Kohta 18-7. Vastuun väheneminen etuusvakuutuksen seurauksena

  Jos vakuutetulle maksetaan korvaus kaskoetuusvakuutuksen tai rahtietuusvakuutuksen perusteella ja maksettu korvaus jommastakummasta vakuutuksesta ylittää saman vaaran varalta otetun kohdan 18-1 (a) mukaisen kaskovakuutuksen sovitun vakuutusarvon 25%:lla, kaskovakuutuksenantajan vastuu vähenee vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-7. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is by and large verbatim the same as Cl. 10-12 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-12.