Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Vakuutuksenantajan vastuuta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 4-1. Kokonaishäviö

  Kokonaishäviössä vakuutettu voi vaatia maksettavaksi vakuutusmäärän mutta ei enempää kuin vakuutusarvo.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-1. Total loss

  This Clause is identical to Cl. 62 of the 1964 Plan. The provision establishes the traditional principle in insurance law that the assured, in the event of a total loss, is entitled to claim the sum insured, however, not in excess of the insurable value. In the event of a total loss, the insurer’...

 • Kohta 4-2. Yleinen varallisuuden menetys ja viivästymisen aiheuttama menetys

  Ellei näissä Ehdoissa tai muuten ole erityisesti sovittu toisin, vakuutuksenantaja ei vastaa yleisestä varallisuuden tai ajan menetyksestä, epäsuotuisten suhdanteiden aiheuttamasta menetyksestä, markkinoiden menetyksestä ja muista viivästymisestä johtuvista menetyksistä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-2. General financial loss and loss resulting from delay

  This Clause is identical to Cl. 63 of the1964 Plan. The question concerning the interest insured will normally be regulated under the individual type of insurance. However, it should also be addressed in the general part of the Plan for pedagogical reasons. The provision reflects the fact that th...

 • Kohta 4-3. Kulut vakuuden tms. antamisesta

  Jos vakuutettu on haverin johdosta joutunut hankkimaan varoja tai antamaan vakuuden, hän voi vaatia vakuutuksenantajaa korvaamaan tästä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutettu ilman kohtuullista syytä on jättänyt käyttämättä mahdollisuuden pyytää vakuutuksenantajalta etukäteismaksua kohdan 5-7 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-3. Costs of providing security, etc.

  Under Cl. 5-12, the insurer is not obliged to provide security for claims brought by a third party against the assured, which are covered by the insurance. However, if the assured incurs expenses in order to obtain such security, these must, according to the first sentence, be recoverable as...

 • Kohta 4-4. Oikeudenkäyntikulut

  Jos vakuutetulle esitetään vaatimus vakuutuksen kattaman vastuun osalta tai jos vakuutettu esittää kolmannelle osapuolelle korvausvaatimuksen vakuutuksen kattamaan menetyksen osalta, vakuutuksenantaja vastaa tähän liittyvistä kuluista, mikäli vakuutuksenantaja on hyväksynyt suoritettavat toimenpiteet tai niitä on pidettävä oikeutettuina.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-4. Costs of litigation

  There may be doubt as to who shall bear the litigation costs in the event of a dispute between the assured and the insurer as to whether a case against a third party shall be taken to court. In such situations, several insurers with conflicting interests will normally be interested in the questio...

 • Kohta 4-5. Korvausvaatimukseen liittyvät kustannukset

  Kun on sattunut tapaturma, josta seurannut menetys saattaa olla vakuutuksesta korvattava, vakuutuksenantajan on korvattava myös kulut sen toteamiseksi, onko korvattavaa vahinkoa syntynyt, sekä vahingon suuruuden laskemiseksi.

  Jos vakuutuksenantaja on vastuussa menetyksestä, hänen on myös korvattava vahingon toteamiseen ja korvauksen laskemiseen liittyvät välttämättömät kulut.

  Vakuutuksenantaja vastaa myös sekä vahingon käsittelystä, että korvauksen laskemisesta aiheutuneista kuluista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-5. Costs in connection with a claim

  This Clause was amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 covers all costs incurred after the casualty which are necessary in order to establish whether any recoverable loss has occurred and, if so, its extent, or which are necessary in order to secure any recourse against third parties. Thus the...

 • Kohta 4-6. Kulut toimenpiteistä, jotka koskevat useita eri etuuksia

  Jos kohdissa 4-3 - 4-5 mainittuja kuluja on syntynyt sellaisten toimenpiteiden yhteydessä, jotka koskevat useita eri etuuksia, vakuutuksenantaja vastaa vain siitä osasta kuluja, jonka voidaan kohtuullisesti katsoa liittyvän vakuutettuun etuuteen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-6. Costs in connection with measures relating to several interests

  The provision confirms the principle of apportionment when costs are incurred in connection with measures relating to several interests. The principle of pro rata apportionment is of great practical significance for litigation costs and costs in connection with the claims settlement. In a collisi...