Translations

Scroll to the top

Luku 6: Vakuutusmaksu

 • Kohta 6-1. Vakuutusmaksun maksaminen

  Vakuutuksenottaja on vastuussa vakuutusmaksun maksamisesta. Jos muuta ei ole sovittu, vakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi vaadittaessa.

  Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, siitä on maksettava viivästyskorkoa kohdan 5-4 alakohdassa 4 säädetyn korkokannan mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-1. Payment of premium

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Under sub-clause 1, first sentence , the person effecting the insurance is "liable to pay the premium". The premium may, however, be paid by another party, for example the assured. The key point of the provision is thus that responsibility for the payment...

 • Kohta 6-2. Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu

  Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla.

  Jos vakuutusmaksu maksetaan ennen määräajan päättymistä, irtisanominen ei astu voimaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-2. Right of the insurer to cancel the insurance in the event of non-payment of premium

  The provision corresponds to the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 5-2, with the difference that the ICA provision contains detailed rules on obligatory premium reminders, cf. also Cl. 114 of the 1964 Plan, and rules on protection of the person effecting the insurance if the...

 • Kohta 6-3. Vakuutusmaksu kokonaishäviön sattuessa

  Jos vakuutuksenantaja maksaa korvauksen kokonaishäviöstä tai maksaa vakuutusmäärän kohdan 4-21 mukaisesti, hänellä on oikeus koko sovittuun vakuutusmaksuun.

  Jos kokonaishäviö on kokonaan tai osittain seurausta vaarasta, jota ei kateta vakuutuksella, vakuutuksenottaja voi sen vakuutusmäärän osalta, jota ei makseta, vaatia vakuutusmaksun alentamista suhteessa siihen ajanjaksoon, kun vakuutuksenantaja ei ole kantanut riskiä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-3. Premium in the event of total loss

  Sub-clause 1 is identical to Cl. 116 of the 1964 Plan, and is in line with established international practice in shipowners' insurance to the effect that the full premium is to be paid for the current insurance year when a total loss has occurred. In loss-of-hire insurance, total loss occurs when...

 • Kohta 6-4. Lisävakuutusmaksu vakuutusta jatkettaessa

  Kohdassa 10-10 mainituissa tapauksissa vakuutuksenantaja voi vaatia lisävakuutusmaksua suhteessa aikaan jolla vakuutuskautta on jatkettu.

  Jos vakuutuskauden lopussa on epävarmaa, tullaanko vaatimaan korvausta kokonaishäviöstä kohdan 11-2 alakohdan 2, kohdan 11-7 tai kohdan 15-11 mukaan ja alus pelastetaan tai löydetään myöhemmin, lisävakuutusmaksua voidaan vaatia vasta siitä ajankohdasta, jona vakuutettu tai joku hänen puolestaan sai aluksen takaisin hallintaansa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-4. Additional premium when the insurance is extended

  Sub-clause 1 must be viewed in connection with the right to an extension of the insurance period. The provision is of significance in relation to both hull insurance and the separate insurance for total loss, cf. reference to the hull insurance rules in Cl. 14-3. If, after arriving in port, the...

 • Kohta 6-5. Vakuutusmaksun alentaminen

  Jos vakuutuskausi muodostuu sovittua lyhyemmäksi tai vakuutuksen voimassaolo on ollut keskeytettynä tietyn ajan, voi vakuutuksenottaja vaatia vakuutusmaksun alentamista suhteessa vakuutuskauden lyhenemiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-5. Reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 121 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs) relating to termination of the insurance during the insurance period. The term “insurance period” must be interpreted here as the expiry of the agreed insurance period regardless of...

 • Kohta 6-6. Vakuutusmaksun alentaminen aluksen ollessa makuutettuna tai vastaavassa tilanteessa

  Jos alus makaa vakuutuskauden aikana vähintään 30 päivän ajan keskeytyksettä jossain paikassa ilman lastia, voi vakuutettu vaatia neuvotteluja vakuutusmaksun alentamiseksi (vakuutusmaksun palautus).

  Vakuutuksenantajalla on oikeus täyteen vakuutusmaksuun aluksen paikallaan pysymisestä, jos:

  • alus on vakuutettu kohdissa 10-5 - 10-6 mainittujen ehtojen mukaisesti,
  • vakuutuksenantaja saa myöhemmin oikeuden koko sovittuun vakuutusmaksuun kohdan 6-3 mukaisesti.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-6. Reduction of premium when the vessel is laid up or in similar situations

  Cl. 122 of the 1964 Plan did not contain any basis for a return of premium, but stated that if the parties had entered into an agreement on the matter, the premium reduction was to be calculated according to the rules in clauses 123-125. These rules were modified somewhat in the Special Condition...

 • Kohta 6-7. Vakuutusmaksun alentamista koskeva vaatimus

  Tämän luvun sääntöjen mukainen vaatimus vakuutusmaksun alentamisesta tai palautuksesta on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa vakuutusvuoden tai vakuutuskauden päättymisestä, jos vakuutuskausi on alle vuoden. Jos vaatimus riippuu aluksen käyttötavasta, vakuutuksenottajan on esitettävä selvitys aluksen liikennöinnistä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-7. Claim for a reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 126 of the 1964 Plan. Cl. 126 of the 1964 Plan contained deadlines for the bringing of claims for a reduction of premium, but made no provision for sanctions if the deadline was not complied with. The deadline provision has, accordingly, been amended to become a pur...