Translations

Scroll to the top

Kappale 5-5: Vahingot

 • Kohta 18-72. Suhde kappaleeseen 2-3 yllä

  Yllä olevan kappaleen 2-3 määräyksiä sovelletaan seuraavin poikkeuksin:

  • Vakuutus ei kata kohdassa 18-25 ja kohdan 18-28 alakohdassa 2 mainittuja kuluja. Vakuutus ei myöskään kata miehistön palkkoja, ylläpito- ja muita kuluja, jotka liittyvät offshore-rakenteen operointiin ja joihin sovelletaan kohtaa 4-11 tai kohdan 18-30 alakohtaa 1.
  • Kohdan 18-29 sijaan sovelletaan seuraavaa:
   Esitetyt tarjoukset korjataan vertailun vuoksi niin, että siirtämiskustannukset lisätään tarjouksen loppusummaan. Korjattuihin tarjouksiin lisätään summa, joka perustuu päiväkorvauksen määrään ja niiden päivien kokonaismäärään, joiden aikana offshore-rakenne olisi ilman tuloja, jos korjaukset suoritetaan kyseisellä korjauspaikalla. Näin saatu summa katsotaan korjausten kokonaiskustannukseksi. Jos vakuutettu erityisten olosuhteiden johdosta ja perustellusta syystä vastustaa sitä, että korjaukset suoritetaan jonkun tarjouksen tehneen korjaajan toimesta, hän voi vaatia, että kyseisen korjaajan tarjousta ei oteta huomioon. Vakuutettu päättää ketä korjaajaa käytetään, mutta vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu edellisissä alakohdissa mainittuihin summiin.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-72. Relationship to Section 2-3 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-14 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-14.

 • Kohta 18-73. Omavastuu

  Kohdan 18-33 lisäksi sovelletaan seuraavaa:
  Jos vieras valtiovalta on takavarikoinut offshore-rakenteenja se luovutetaan takaisin ilman, että vakuutettu voisi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, toimenpiteen aikana syntynyt menetys katsotaan kokonaisuudessaan yksittäisen haverin aiheuttamaksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-73. Deductible

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-15 apart from some editing and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-15.