Translations

Scroll to the top

Kappale 3: Kokonaishäviön varalta otetut erillisvakuutukset

 • Kohta 18-39. Vakuutus kokonaishäviön ja ylimääräisen yhteentörmäysvastuun varalta (kaskoetuusvakuutus)

  Jos vakuutus on otettu kokonaishäviön ja ylimääräisen yhteentörmäysvastuun varalta (kaskoetuusvakuutus), vakuutuksenantaja vastaa vakuutussopimuksessa mainitulla korvausmäärällä:

  • kokonaishäviöstä kohtien 18-8 - 18-16 sääntöjen mukaan,
   ja
  • erikseen vakuutetun vastuusta, joka johtuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä kohtien 18-35 — 18-37 sääntöjen mukaan, silloin kun kaskovakuutuksenantaja ei korvaa vastuuta, koska se ylittää enimmäismäärän kohdan 18-37 mukaisesti.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-39. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  This Clause corresponds to Cl. 18-15 of the 1996 Plan, but is in the 2013 Plan verbatim the same as Cl. 14-1. Similarly to Cl. 18-37 it introduces a cap on the collision/striking liability. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-1. Cl. 18-39 (b) provides that the hull interest insurer, as...

 • Kohta 18-40. Vakuutus pitkäaikaisten rahtitulojen menetyksen varalta (rahtietuusvakuutus)

  Jos vakuutus on otettu pitkäaikaisten rahtitulojen menetyksen varalta (rahtietuusvakuutus), vakuutuksenantaja vastaa kokonaishäviöstä kohtien 18-8 - 18-16 sääntöjen mukaan vakuutussopimuksessa mainitulla määrällä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-40. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-2.

 • Kohta 18-41. Kokonaishäviön varalta otettujen erillisvakuutusten yleiset säännöt

  Vakuutuksenantajan vastuun ehtona on, että vakuutettu vaatii kaskovakuutuksenantajalta korvausta kokonaishäviöstä. Jos kaskovakuutuksenantaja on maksanut vakuutusmäärän kohdan 4-21 mukaan, vakuutettu voi vaatia vakuutuksenantajalta korvausta edellytyksellä, että hän on valmis siirtämään offshore-rakenteen hylyn vakuutuksenantajalle. Jos on otettu sekä kaskoetuusvakuutus että rahtietuusvakuutus, on kaskoetuusvakuutuksenantajalla etuoikeus offshore-rakenteen hylkyyn.

  Vakuutuksenantaja ei vastaa torjuntatoimenpiteistä johtuvista menetyksistä, vrt. kohdat 4-7 - 4-12.

  Kohtien 18-2 -18-16 sääntöjä sovelletaan vastaavasti. 

  Kohdan 1-4A, kohdan 9-4, kohdan 9-5 ensimmäisen lauseen, kohdan 9-6 ja kohdan 9-8, vrt. kohta 9-2, sääntöjä sovelletaan vastaavasti kokonaishäviön yms. varalta otettujen erityisvakuutusten vakuutuksenantajien ja kaskovakuutuksen päävakuutuksenantajan väliseen suhteeseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-41. Common rules for separate insurances against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-3.

 • Kohta 18-42. Rajoitukset, jotka liittyvät oikeuteen ottaa erillisvakuutus kokonaishäviön varalta

  Jos kaskoetuusvakuutus on otettu vakuutusmäärälle, joka on yli 25 % saman vaaran varalta otetun kaskovakuutuksen sovitusta vakuutusarvosta, etuusvakuutuksen ylimenevä osuus on mitätön. Samaa sovelletaan rahtietuusvakuutukseen. 

  Jos on otettu enemmän kuin yksi kaskoetuusvakuutus tai rahtietuusvakuutus, vakuutuksenantajan vastuu vähenee vastaavassa suhteessa. 

  Alakohdan 1 säännöt eivät estä vakuutettua ottamasta kaskoetuusvakuutuksen ja rahtietuusvakuutuksen lisäksi vakuutusmäärältään avointa vakuutusta olemassa olevan aikarahtaussopimuksen tai operointisarjaa koskevan sopimuksen menetyksen varalta. Jos vakuutetulle maksetaan korvausta tällaisen vakuutuksen perusteella, rahtietuusvakuutuksenantajan vastuuta kohdan 18-40 mukaan vähennetään vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-42. Limitations on the right to insure separately against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-4.