Translations

Scroll to the top

Kappale 5-6: Keskeytys (Loss of hire)

 • Kohta 18-74. Suhde kappaleeseen 4 yllä

  Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan kappaleen 4 yllä olevien säännösten lisäksi.

  Kohdan 18-43 alakohdan 2 (b) sijaan sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutuksenantaja vastaa menetyksestä, joka johtuu siitä, että offshore-rakenne on kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa, koska sitä estetään lähtemästä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-74. Relationship to Section 4 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-16 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-16.

 • Kohta 18-75. Menetys, joka johtuu saapumisesta tarkastussatamaan, väliaikaisesta oleskelusta tms.

  Vakuutuksenantaja kattaa myös vieraan valtiovallan seuraavista syistä aiheuttaman ajanhukan:

  • lastin yms. tarkastus ja etsintä
  • kiinniottaminen ja väliaikainen pidätys.

   

  Jos vakuutettu on oikeutettu korvaukseen kokonaishäviöstä kohdan 18-69 tai kohdan 18-70 mukaan, hänellä ei ole oikeutta korvaukseen tämän kappaleen perusteella ajanhukan ensimmäisen kuukauden lisäksi. Jos korvaus on jo maksettu, se vähennetään kokonaishäviökorvauksesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-75. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-17 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-17.

 • Kohta 18-76. Vakuutuksenantajan määräysten aiheuttama menetys

  Vakuutuksenantaja kattaa myös ajanhukan, joka johtuu vakuutuksenantajan esittämistä määräyksistä, vrt. kohta 18-62. Tätä ei kuitenkaan sovelleta vakuutuksenantajan sodan syttymisen yhteydessä antamiin määräyksiin.

  Jos vakuutettu on oikeutettu korvaukseen kokonaishäviöstä kohdan 18-61 mukaisesti, sovelletaan kohdan 18-75 alakohtaa 2 vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-76. Loss caused by orders issued by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-18 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-18.

 • Kohta 18-77. Korjaajan valinta

  Kohtaa 18-51 ei sovelleta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-77. Choice of repairer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-19 apart from correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-19.