Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Vakuutuskohteen menetys tai vahingoittuminen

 • Kohta 19-9. Vakuutuskohteet/ks. Kohta 10-1

  Vakuutus kattaa:

  • vakuutuskohteen ja osat, laitteet ja materiaalit, jotka on valmistettu tai hankittu vakuutuskohdetta varten, 
  • ostajan toimittamat osat, laitteet ja materiaalit sisältyvät vakuutukseen kuitenkin vain, jos tästä on sovittu vakuutussopimuksessa tai se on johdettavissa yleisistä olosuhteista,
  • telakan piirustuksiin ja vakuutuskohteen muuhun suunnitteluun liittyvät kulut ja 
  • aluksella oleva polttoaine ja voiteluöljy.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-9. Objects insured/Ref. Clause 10-1

  The provision covers the financial effort made by the yard and the buyer at any given time in order to complete the subject-matter insured. Sub-clause 1 (a) and (c) and the commentaries were amended in the 2013 Plan. Sub-clause (a). The term “subject-matter insured” means whatever at any time is...

 • Kohta 19-10. Vakuutusarvo

  Vakuutusarvo koostuu seuraavasta, kun vakuutuskohde on valmis luovutettavaksi:

  • alkuperäinen sopimukseen perustuva rakentamisen hinta myöhemmin sovittuine vähennyksineen,
  • myöhemmin sovitut vakuutussopimuksessa mainitut lisämäärät ja
  • tilaajan vakuutukseen sisältyvien toimitusten arvo.


  Ennen kuin vakuutuskohde on valmis toimitettavaksi, vakuutusarvoksi katsotaan alakohdan 1 mukainen arvo, josta on vähennetty:

  • sellaisen työn arvo, jota ei ole suoritettu, ja
  • sellaisten osien ja materiaalien arvo, joita ei ole valmistettu tai hankittu.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-10. Insurable value

  The Clause defines the insurable value in builders’ risks insurance. Some editorial amendments were made in the Commentary of the 2013 Plan. Sub-clause 1 defines the insurable value when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the insurable value is the contract price...

 • Kohta 19-11. Kokonaishäviö kuntoonpanokelvottomaksi julistamisen yhteydessä / laskennallinen kokonaishäviö

  Vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos vakuutuskohteen vahingot ovat niin suuret, että niiden korjauskustannukset ovat yli 100 % vakuutusmäärästä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-11. Total loss in the event of condemnation

  The definition of total loss and the determination of compensation in the event of total loss are combined in a joint Clause, Cl. 4-1 . In Chapter 19 the rules are split into three clauses. Cl. 19-11 and Cl. 19-12 define total loss and thus correspond to Cl. 11-1, Cl. 11-3 and Cl. 11-7 of the Pla...

 • Kohta 19-12. Kokonaishäviö, kun telakan toimitusvelvollisuus ei enää ole voimassa

  Vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, kun telakan toimitusvelvollisuus päättyy seuraavista syistä:

  • vakuutuskohteen tai sen osien vahingoittuminen tai menetys,
  • telakan vahingoittuminen tai
  • alihankkijan telakan vahingoittuminen, mikäli tällä telakalla suoritettu työ kuuluu vakuutuksen piiriin kohdan 19-5 alakohdan 2 mukaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-12. Total loss where the yard’s obligation to deliver no longer applies

  This Clause ties total loss under the builders’ risks insurance to the termination of the yard’s obligation to deliver under the building contract due to damage to the subject-matters insured or the yard. However, due to the fact that a condemnation rule has now also been introduced, cf. Cl. 19-1...

 • Kohta 19-13. Korvaus kokonaishäviön yhteydessä/ks. Kohta 4-1

  Kokonaishäviön yhteydessä, kun vakuutuskohde on valmis luovutettavaksi, vakuutuksenantaja kattaa vakuutusmäärän mutta ei kuitenkaan vakuutusarvon ylittävää osaa.

  Kokonaishäviön yhteydessä, ennen kuin vakuutuskohde on valmis luovutettavaksi, vakuutuksenantaja kattaa sen osan vakuutusmäärästä, joka vastaa kohdan 19-10 alakohdan 2 mukaan laskettua vakuutusarvoa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-13. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  Sub-clause 1 regulates the insurer’s liability for damages in the event of total loss when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the total-loss settlement may in such cases be either the condemnation rule in Cl. 19-11, or the rule in Cl. 19-12 concerning the termination ...

 • Kohta 19-14. Vahingot/ks. Luku 12

  Jos vakuutuskohde tai sen osat yms. ovat vahingoittuneet ja kohtia 19-11 tai 19-12 ei voi soveltaa, sovelletaan luvun 12 sääntöjä lukuun ottamatta kohtia 12-3, 12-4, 12-5 (d) ja (e), 12-6 ja 12-15 - 12-18. Kohtaa 12-3 sovelletaan vakuutuskohteen uudelleenrakentamiseen/konvertointiin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-14. Damage/Ref. Chapter 12

  This Clause was edited in 2016 in order to bring the text in line with the Commentary. This provision refers to Chapter 12, which entails that if the subject-matter insured (or components and materials for the subject-matter insured) are damaged without this constituting a total loss, the insurer...

 • Kohta 19-15. Vakuutuksenantajan vastuun rajoittaminen/ks. Kohta 12-1

  Jos vahinko johtuu rakenneviasta, virheellisesti suoritetusta työstä tai materiaaliviasta, vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisen rungon, koneiston tai laitteiden osan tai osien uusimis- tai korjauskuluista, jotka eivät olleet asianmukaisessa kunnossa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-15. Limitation of the insurer’s liability/Ref. Clause 12-1

  The Commentary has been rewritten in the 2013 Plan. It is patterned on the definitions in Cl. 12-4, and much of the content must be seen in conjunction with the Commentary on this Clause. Cl. 12-4 deals with the terms “error in design” and “faulty material”, and the terms in Cl. 19-15 must...

 • Kohta 19-16. Korjaamattoman vahingon korvaaminen/ks. Kohta 12-2

  Vaikka korjausta ei olisi suoritettu, voivat molemmat osapuolet vaatia vahingon korvattavaksi vakuutuskauden päättyessä, vrt. kohta 19-2.

  Korvaus lasketaan aluksen harkinnanvaraisesti arvioiduista korjauskustannuksista vakuutuskauden päättyessä, mutta rajoitetaan vahingosta johtuvaan hinnan vähennykseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-16. Compensation for unrepaired damage/Ref. Clause 12-2

  Sub-clause 1 deals with the parties’ right to claim compensation for the damage upon expiry of the insurance period even if repairs have not been carried out. Whether the yard and/or the buyer has this right will depend on who owns the damaged interests. Sub-clause 2 states that the compensation...

 • Kohta 19-17. Ajan säästämiseksi aiheutuneet kulut /ks. Kohdat 12-7, 12-11 ja 12-12

  Vakuutuksenantaja ei vastaa kuluista, jotka liittyvät:

  • väliaikaiseen korjaukseen kohdan 12-7 alakohdan 2 mukaan ja jotka ylittävät sen säästön, jonka vakuutuksenantaja saavuttaa lykkäämällä lopullista korjausta,
  • korjaukseen ja siirtoon kohdan 12-12 alakohdan 2 mukaan ja jotka ylittävät sen määrän, joka olisi korvattu, jos alhaisin korjattu tarjous olisi hyväksytty, tai
  • ajanhukkaan kohdan 12-11 alakohdan 2 mukaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-17. Costs incurred in order to save time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-11 and Clause 12-12

  This Clause was edited in 2016 so that loss of time appears as a new separate letter (c) in order to bring the lay-out in line with Cl. 18-93. This Clause deals with the cover of the yard’s costs applied in order to expedite repairs. Such a rule is expedient also in builders’ risks insurance...