Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Vastuuvakuutus

 • Kohta 19-20. Vastuuvakuutuksen laajuus

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, kolmannelle henkilölle kuuluvan esineen vahingoittumisesta tai menetyksestä ja vastuun viranomaisten vaatimaan hylyn siirrosta, jos menetys on suorassa yhteydessä rakennussopimuksen toteuttamiseen.

  Kohtaa 4-16 sovelletaan vastaavasti vakuutuskohteen vesillelaskun jälkeen, mikäli kyseisen esineen vahingoittuminen tai menetys johtuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä.

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun polttoainevuodoista sellaisten kansallisen lain säädösten mukaan, jotka perustuvat vuoden 2001 kansainväliseen yleissopimukseen siviilioikeudellisesta korvausvastuusta polttoainevahingoissa (bunkkeriyleissopimus).

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun ympäristövahingoista, jos vahinko aiheutui suorassa yhteydessä rakennussopimuksen toteuttamiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-20. Scope of the liability insurance

  The provision was amended in the 2013 Plan. In sub-clause 1 the term “imposed” has been replaced by “required” and sub-clause 4 regarding the assured’s liability for damage to the environment if the damage occurred in direct connection with the performance of the building contract is new. The...

 • Kohta 19-21. Vastuuvakuutuksen rajoitukset

  Vakuutuksenantaja ei kata:

  • vastuuta vakuutetun, urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden työntekijöille aiheutuneista vahingoista tai heidän kuolemastaan,
  • vastuuta vakuutetun, urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden työntekijöille kuuluvien esineiden vahingoittumisesta tai menetyksestä, 
  • menetystä tai vastuuta, joka laatunsa puolesta voidaan vakuuttaa luvun 19 kappaleiden 1, 2 ja 5 sääntöjen mukaan,
  • menetystä tai vastuuta, jonka kattaa toinen vakuutetun tai sen urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden ottama vastuuvakuutus, ja 
  • menetystä tai vastuuta, joka perustuu yksinomaan sopimukseen.


  Henkilövahinkovastuun osalta vakuutuksenantaja ei kata:

  • menetystä, joka katetaan sosiaaliturvajärjestelmästä tai työsuhteeseen tai ammattiin sovellettavien eläkejärjestelmien eduista,
  • menetystä, joka katetaan työehtosopimuksessa edellytetyillä vakuutuseduilla ja jonka rahoittaa korvauksesta vastuussa oleva työnantaja, ja 
  • menetystä, joka katetaan sen maan sovellettavan työtapaturmavakuutuslainsäädännön mukaan, jossa telakka sijaitsee.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-21. Limitations on the liability insurance

  Clause 19-21 was amended in 2016 to be verbatim the same as Cl. 18-98, sub-clauses 5 and 6. Apart from mere editorial amendments, the only amendment of substance is that the words “contractor or sub-contractor” were added in sub-clause 1, letters (a), (b) and (d). Sub-clause 1 (a) excludes...