Translations

Scroll to the top

Kappale 5: Haverit, jotka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudesta

 • Kohta 3-32. Tahallisuus

  Jos vakuutettu on aiheuttanut haverin tahallisesti, hän ei voi esittää mitään vaatimuksia vakuutuksenantajalle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-32. Intent

  This Clause is identical to Cl. 55 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision confirms the traditional principle in insurance law to the effect that the insurer is not liable if the assured has intentionally brought about the even...

 • Kohta 3-33. Törkeä huolimattomuus

  Jos vakuutettu on aiheuttanut haverin törkeästä huolimattomuudesta, määritellään vakuutuksenantajan vastuu syyllisyysasteen ja yleisten olosuhteiden pohjalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-33. Gross negligence

  This Clause is identical to Cl. 56 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Clause regulates cases where the assured brings about the casualty through gross negligence. Gross negligence lies somewhere between ordinary negligence and inten...

 • Kohta 3-34. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeus

  Jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa haverin, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen ilman varoitusaikaa. Jos vakuutettu on aiheuttanut haverin törkeästä huolimattomuudesta, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla.

  Jos vakuutettu on aiheuttanut haverin tahallisesti, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutetun muut vakuutukset 14 päivän varoitusajalla.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-34. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause corresponds to Cl. 57 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to cancel the insurance without notice if the assured has intentionally brought about or attempted to bring about the event...

 • Kohta 3-35. Seikat, jotka estävät kohtien 3-32 - 3-34 soveltamisen

  Kohdissa 3-32 - 3-34 mainittuja määräyksiä ei sovelleta:

  • Jos vakuutettu mielisairauden tai muun epänormaalin mielentilan takia – lukuun ottamatta itse aiheutettua päihtymystä – ei itse pystynyt arvioimaan omaa toimintaansa,
  • Jos vakuutettu on aiheuttanut haverin kohdan 3-12 alakohdassa 2 mainittujen olosuhteiden vallitessa ja hänen menettelyään täytyy vallitsevissa olosuhteissa pitää tarkoituksenmukaisena ja oikeutettuna.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-35. Circumstances precluding the application of Clauses 3-32 to Clause 3-34

  This Clause corresponds to Cl. 58 of the 1964 Plan And the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision lists a number of cases where the assured will not lose cover despite having brought about the casualty intentionally or negligently. The 1964 Plan also contained a...