Translations

Scroll to the top

Luku 11: Kokonaishäviö

 • Kohta 11-1. Kokonaishäviö

  Vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos alus on kadonnut eikä ole mitään mahdollisuutta saada sitä takaisin tai jos alus on niin pahasti vahingoittunut, ettei sitä voi korjata.

  Aluksen aiemmissa havereissa kärsimistä, korjaamattomista vahingoista ei korvauslaskelmassa tehdä mitään vähennyksiä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-1. Total loss

  This Clause is identical to Cl. 161 of the 1964 Plan. The Commentary was amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Sub-clause 1 states when the assured may claim compensation for a total loss. The provision covers both actual loss and so-called “unrepairability”....

 • Kohta 11-2. Pelastusyritykset

  Vakuutuksenantajalla on oikeus omalla kustannuksellaan ja vastuullaan yrittää pelastaa alus. Vakuutetun pitää siinä tapauksessa tehdä kaikkensa, jotta vakuutuksenantaja voisi suorittaa pelastusoperaation.

  Jos pelastusoperaatio ei ole päättynyt kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona vakuutuksenantajalle ilmoitettiin haverista, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä. Jos pelastusoperaatio viivästyy vaikeiden jääolosuhteiden vuoksi, määräaikaa pidennetään vastaavasti, mutta ei kuitenkaan yli kuudella kuukaudella.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-2. Salvage attempts

  The Clause constitutes a necessary supplement to the preceding clause and regulates the situation where the vessel is lost under such circumstances that it is uncertain whether it can be salvaged. The time-limit within which the salvage operation must be carried out is basically six months, cf....

 • Kohta 11-3. Kuntoonpanokelvottomaksi julistaminen (laskennallinen kokonaishäviö)

  Vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos ehdot aluksen julistamiseksi kuntoonpanokelvottomaksi täyttyvät.

  Ehdot kuntoonpanokelvottomaksi julistamiseksi täyttyvät, kun haverivahingot ovat niin laajat, että aluksen korjauskustannukset olisivat vähintään 80 % vakuutusarvosta tai aluksen arvosta korjausten jälkeen, jos jälkimmäinen on korkeampi kuin vakuutusarvo. Jos samojen vaarojen varalta on otettu kaksi tai useampi vakuutus, joilla on eri arvot, käytetään laskelmien perusteena korkeampaa arvoa.

  Aluksen arvo korjausten jälkeen määritellään markkina-arvon perusteella sinä aikana, jona vakuutettu pyytää aluksen julistamista kuntoonpanokelvottomaksi / laskennallista kokonaishäviötä.

  Haverivahingon katsotaan sisältävän vain sellaiset vahingot, joista on ilmoitettu vastaavalle vakuutuksenantajalle ja jotka tämä on tarkastanut kolmen vuoden kuluessa ennen sitä haveria, joka antaa oikeuden pyytää kuntoonpanokelvottomaksi julistamista. Korjauskustannusten katsotaan sisältävän kaikki siirtoon ja korjauksiin liittyvät kustannukset, jotka on ennakoitava kuntoonpanokelvottomaksi julistamispyynnön esittämisajankohtana, jos alus aiotaan korjata, paitsi pelastuspalkkiot tai korvaukset arvon alenemisesta kohdan 12-1 alakohdan 4 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-3. Condemnation

  The Commentary was adjusted in the 2010 version. In the 2007 version the Commentary was adjusted in accordance with the amendments to Cl. 3-22 and Cl. 12-2. Sub-clause 1 sets out the principle that the total-loss cover also extends to condemnation of the vessel . The rest of the provision contain...

 • Kohta 11-4. Kuntoonpanokelvottomaksi julistaminen / laskennallinen kokonaishäviö vaarojen yhteisvaikutuksesta

  Jos kuntoonpanokelvottomaksi julistamiseen johtavan haverin syynä on myös vaaroja, joita vakuutus ei kata, vähennetään korvausta vastaavasti, vrt. kohdat 2-13, 2-14 ja 2-16.

  Jos haveri johtuu merivaaran ja sodanvaaran yhteisvaikutuksesta kohdan 2-14 alakohdan 2 mukaisesti, vrt. kohta 2-16, käytetään aluksen kuntoonpanokelvottomuudesta päätettäessä merivaaran varalta otetun vakuutuksen taksoitettua vakuutusarvoa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-4. Condemnation in the event of a combination of perils

  The provision regulates the position where the casualty which gives rise to the condemnation is partly due to perils not covered by the insurance, cf. Cl. 2-13, Cl. 2-14 and Cl. 2-16. The situation may be that the assured has breached safety regulations or has sent the vessel out to sea in an...

 • Kohta 11-5. Kuntoonpanokelvottomuuden julistamista / laskennallista kokonaishäviötä koskeva pyyntö

  Jos vakuutettu toivoo, että alus julistetaan kuntoonpanokelvottomaksi, on hänen esitettävä pyyntö vakuutuksenantajalle ilman aiheetonta viivettä sen jälkeen, kun alus on pelastettu ja hänellä on ollut mahdollisuus tarkastaa vahingot. Tämän pyynnön voi peruuttaa niin kauan, kuin vakuutuksenantaja ei ole sitä hyväksynyt.

  Se, pelastaako vai jättääkö vakuutettu tai vakuutuksenantaja aluksen pelastamatta, ei merkitse kuntoonpanokelvottomaksi julistamisoikeuden hyväksymistä tai hylkäämistä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-5. Request for condemnation

  Sub-clause 1 regulates the conditions for the request for condemnation. The provision must be interpreted antithetically: It is only the assured who can request condemnation. Hence, the insurer may not take advantage of an upward turn in the market to speculate by paying out the sum insured and...

 • Kohta 11-6. Aluksen siirtäminen

  Jos vakuutettu on anonut aluksen kuntoonpanokelvottomaksi julistamista, voi vakuutuksenantaja vaatia sen siirtämistä paikkaan, jossa vahingot voidaan katsastaa asianmukaisesti. Vaatimus on esitettävä ilman aiheetonta viivettä sen jälkeen, kun alus on pelastettu.

  Vakuutuksenantaja korvaa siirtokustannukset ja vastaa kaikista menetyksistä, joita aiheutuu siirron aikana tai sen seurauksena ja joita muut vakuutuksenantajat eivät korvaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-6. Removal of the vessel

  When the assured makes a request for condemnation, it is important that the insurer be given the opportunity to have the vessel inspected in a proper manner, e.g. in dock. The insurer therefore has an unconditional right to demand that the vessel be moved to wherever he wants in order to have a...

 • Kohta 11-7. Kadonnut tai hylätty alus

  Jos alus on ilmoitettu kadonneeksi, voi vakuutettu vaatia korvausta kokonaishäviöstä, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona aluksesta viimeksi kuultiin. Jos alus on ilmoitettu kadonneeksi olosuhteissa, jotka antavat aiheen olettaa, että se on juuttunut jäihin ja löydetään myöhemmin, on määräaika kaksitoista kuukautta.

  Jos miehistö on hylännyt aluksen merellä eikä sen myöhempää kohtaloa tunneta, voi vakuutettu vaatia korvausta kokonaishäviöstä, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona alus hylättiin. Jos se hylättiin, koska se oli juuttunut jäihin, on määräaika kaksitoista kuukautta. Jos alus on nähty sen jälkeen, kun se hylättiin, lasketaan määräaika siitä päivästä, jona se viimeksi nähtiin.

  Jos ennen alakohdissa 1 ja 2 mainitun määräajan umpeutumista on selvä, että vakuutettu ei saa alusta takaisin, hän voi vaatia välittömästi korvausta kokonaishäviöstä.

  Jos määräaika on umpeutunut ja vakuutettu on esittänyt vaatimuksen kokonaishäviöstä, ei vakuutuksenantaja voi evätä vaatimusta siitä syystä, että alus löydettiin myöhemmin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-7. Missing or abandoned vessel

  The 1964 Plan contained rules on missing or abandoned vessels in Cl. 168, on seizure, requisition and piracy in Cl. 169 and joint rules for the two groups of cases in Cl. 170. In the new Plan, rules on seizure, etc. have been moved to the Chapter on war-risk insurance, cf. Cl. 15-11. Cl. 168 and...

 • Kohta 11-8. Vakuutuksen jatkaminen, kun alus on kadonnut tai hylätty

  Jos vakuutuskauden umpeutuessa on olemassa tilanne, johon viitataan kohdassa 11-7 ja alus löydetään myöhemmin, ilman että vakuutetulla olisi oikeutta vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jatketaan vakuutusta, kunnes alus on ankkuroitu tai kiinnitetty ensimmäiseen satamaan. Jos alus on vahingoittunut, sovelletaan sen jälkeen kohdan 10-10 sääntöjä.

  Vakuutusta ei kuitenkaan jatketa missään tapauksessa yli kahta vuotta vakuutuskauden päättymisen jälkeen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-8. Extension of the insurance when the vessel is missing or abandoned

  Sub-clause 1 states that the insurance will be extended if the vessel , on expiry of the insurance period, is missing or abandoned and is subsequently recovered without the assured being entitled to claim for a total loss. The provision is based on practical considerations: if, for the expiring...

 • Kohta 11-9. Vakuutuksenantajan vastuu selvityksen aikana

  Jos vakuutetulla on oikeus vaatia korvausta kokonaishäviöstä kohdan 11-2 alakohdan 2, kohdan 11-3 ja kohdan 11-7 mukaisesti, ei vakuutuksenantaja, joka ei vastaa kokonaishäviöstä, ole vastuussa uusista havereista, jotka tapahtuvat kokonaishäviöön johtaneen haverin jälkeen.

  Vakuutuksenantaja, joka vastaa kokonaishäviöstä, vastaa vakuutetun vahinkoihin liittyvästä vastuusta luvun 13 sääntöjen mukaisesti riippumatta siitä, onko tämä vastuu seurausta merivaaroista vai sotavaaroista, sillä edellytyksellä, että vastuu on syntynyt kokonaishäviöön johtaneen haverin jälkeen mutta ennen korvausvaatimuksen ratkaisemista ja viimeistään kahden vuoden kuluessa vakuutuskauden päättymisestä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 11-9. Liability of the insurer during the period of clarification

  If the vessel has sustained extensive damage as a result of a casualty and the assured claims for a total loss, there will be a period of uncertainty when it is not known whether or not the condemnation conditions under Cl. 11-3 are met. The same applies when the vessel is stranded and the insure...