Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Kaskovakuutus – suppea kate

 • Kohta 20-15. Vakuutus “vain kokonaishäviön varalta” (against total loss only, T.L.O.)

  Jos vakuutus on otettu “vain kokonaishäviön varalta”, vakuutuksenantaja vastaa kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-15. Insurance "against total loss only" (T.L.O.)

  This Clause is identical to Cl. 10-5. Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a vessel that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapte...

 • Kohta 20-16. Vakuutus “vain kokonaishäviön ja yhteisen haverin osallistumismaksun varalta”

  Jos vakuutus on otettu “vain kokonaishäviön ja yhteisen haverin osallistumismaksun varalta”, vakuutuksenantaja vastaa:

  • kokonaishäviöstä kappaleen 11 sääntöjen mukaan,
  • yhteisen haverin osallistumismaksuista ja menetyksistä, jotka johtuvat yhteiseen haveriin osallistumisesta, vrt. kohta 4-7, kohta 4-8, kohta 4-9 ja kohta 4-11.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-16. Insurance “against total loss and general average contribution only”

  This Clause is identical to Cl. 10-6 and new for Chapter 20 in the 2023 Version. It is necessary under a “pure” total loss insurance to split up each general average statement and only cover the contribution to the extent that it concerns sacrifices that have been made in connection with a releva...

 • Kohta 20-17. Vakuutus “vain kokonaishäviön, yhteisen haverin osallistumismaksun ja yhteentörmäyksen varalta”

  Jos vakuutus on otettu “vain kokonaishäviön, yhteisen haverin osallistumismaksun tai yhteentörmäyksen varalta”, vakuutuksenantaja vastaa:

  • kokonaishäviöstä kappaleen 11 sääntöjen mukaisesti,
  • yhteisen haverin osallistumismaksuista ja menetyksistä, jotka johtuvat yhteiseen haveriin osallistumiseta, vrt. kohta 4-7, kohta 4-8, kohta 4-9 ja kohta Cl. 4-11,
  • vastuusta kolmansille osapuolille kappaleen 13 sääntöjen mukaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-17. Insurance “against total loss, general average contribution and collision liability only”

  This Clause is identical to Cl. 10-7 and new for Chapter 20 in the 2023 Version. Hull insurance under this Clause covers the same losses as insurance in accordance with the preceding Clause, plus collision liability to third parties, cf. Chapter 13 of the Plan. The insurer’s liability for loss in...

 • Kohta 20-18. Vakuutus “karilleajoehdoin”

  Jos vakuutus on otettu ”karilleajoehdoin”, vakuutuksenantaja vastaa:

  • kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaan,
  • yhteisen haverin osallistumismaksusta ja ei-varsinaisesta (assumed) yhteisestä haverista johtuvasta menetyksestä, vrt. kohdat 4-7, 4-8, 4-9 ja 4-11,
  • vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan luvun 13 sääntöjen mukaan,
  • alukselle tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että:
   • alus on ajanut karille sellaisissa olosuhteissa, että alus on irrotettava avustettuna tai sen omin voimin;
   • alus on kaatunut niin, että mastot ovat meressä tai se on kääntynyt niin, että pohja on ylhäällä;
   • alus on törmännyt toiseen alukseen tai jäävuoreen;
   • aluksella on syttynyt tulipalo tai tapahtunut räjähdys, lukuun ottamatta koneiston tai akkujen sijaintipaikassa aiheutuneet vahingot, joiden aiheuttaja on kyseisestä tilasta alkunsa saanut tulipalo tai räjähdys.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-18. Insurance “on stranding terms”

  This Clause was moved from previous Cl. 20-16 and amended in Version 2023 to be identical to Cl. 10-8. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. The provision will hardly be of an...