Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Saalis- ja laitteistovakuutus – normaali vakuutuskate

 • Kohta 17-19. Vakuutuskohteet

  Vakuutus kattaa:

  • saaliin, joka on aluksella osana aluksen kalastus-, valaanpyynti ja hylkeenpyyntitoimintaa. Jos saaliin saapumisesta on ennen haveria ilmoitettu myyntiorganisaatiolle ja saalis on ohjattu erityiseen purkauspaikkaan, kuljetuslisämaksu sisältyy myös vakuutukseen,
  • vakuutetulle kuuluvat aluksella olevat kalastusvälineet varusteineen,
  • aluksella olevat varastot, kone- ja kansivarusteet ja muut kulutukseen tarkoitetut tuotteet,
  • aluksella olevat saaliin säilytykseen tai kiinnittämiseen tarkoitetut pakkaustarvikkeet ja muut kalastukseen liittyvät varusteet, kun esineet tai varusteet eivät sisälly aluksen kaskovakuutukseen Kohdan 10-1 mukaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-19. Objects insured

  The provision states the objects and interests covered by the insurance. Sub-clause (a), first sentence , concerns the catch. By catch is meant the quantity taken on board the assured’s own vessel at sea. It is irrelevant whether it was caught by the relevant vessels itself or bought from others ...

 • Kohta 17-20. Vakuutusarvo

  Ellei muuta ole sovittu, saaliin vakuutusarvo on markkinahinta lastauspaikassa lastaushetkellä, lisättynä kuljetuslisämaksulla Kohdassa 17-19 (a) mainitun mukaisesti.

  Kohdassa 17-19 (b), (c) ja (d) mainittujen esineiden vakuutusarvo edustaa esineen jälleenhankintakustannusta vakuutuksen alkamishetkellä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-20. Insurable value

  The provision states the value of the interests covered by the insurance based on certain “objective” criteria. Sub-clause 1 regulates the insurable value of the catch, while sub-clause 2 determines the insurable value of the other objects which are insurable under an insurance of catch and...

 • Kohta 17-21. Ylimääräiset käsittelykulut

  Vakuutuksenantaja kattaa ylimääräiset käsittelykulut vahingoittuneen saaliin purkauksen, poistamisen ja hävittämisen yhteydessä vakuutusmäärää vastaavaan määrään asti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-21. Extraordinary handling costs

  The need for this cover is linked to the problems that arose in winter 1998/99 when a number of fishing vessels proved to have been infected with salmonella due to the fact that the ice used to preserve fish on board was infected with the bacteria. In addition, there is the fact that the...

 • Kohta 17-22. Vaarat, joita ei kateta/ks. Kohta 2-8

  Kohdan 2-8 lisäksi sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutuksenantaja ei kata menetystä, joka johtuu seuraavista seikoista:

  • saaliin ominaisuudet tai kunto, kun se on nostettu alukseen,
  • saaliin puutteellinen pakkaaminen tai säilytys,
  • saaliin normaali hävikki,
  • jäähdytetyn tai pakastetun saaliin liian korkea lämpötila, paitsi jos aluksen jäähdytyslaitteisto on lakannut toimimasta haverin seurauksena,
  • saaliin pilaantuminen tai saastuminen asianmukaisten käsittelyrutiinien puuttuessa alukselta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-22. Excluded perils/Ref. Clause 2-8

  The wording was amended in the 2023 Version by adding a new item (e). The provision states limitations to the perils covered by the insurance, and must be seen in conjunction with the provisions in Cl. 2-8 to Cl. 2-10. According to Cl. 2-8 an insurance against marine perils covers any peril to...

 • Kohta 17-23. Kansilasti

  Kannella sijaitsevien esineiden osalta vakuutuksenantaja ei vastaa menetyksestä, joka on seurausta seuraavista seikoista:

  • sade tai merivesi,
  • lika tai kipinät, jotka eivät aiheuta tulipaloa,
  • iskut esineiden siirtymisen takia,
  • lastin huuhtoutuminen mereen,
  • muiden aluksella olevien esineiden vuodot.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-23. Deck cargo

  The provision entails that further restrictions are made in the perils covered for deck cargo. In sub-clause (b) the term “dirt” first and foremost covers pollution from the vessel’s own exhaust system.

 • Kohta 17-24. Kokonaishäviö

  Kyseessä on kokonaishäviö, jos vakuutuskohteet:

  • ovat tuhoutuneet,
  • on otettu vakuutetulta, ilman että hänellä on mitään mahdollisuutta saada niitä takaisin,
  • jotka on mainittu Kohdassa 17-19 (b) ovat niin vahingoittuneita, että menetys on 100 % niiden arvosta,
  • jotka on mainittu Kohdissa 17-19 (a), (c) ja (d) ovat niin vahingoittuneita, että menetys on vähintään 90 % niiden arvosta.
    

  Kokonaishäviössä vakuutuksenantaja korvaa kyseisten esineiden vakuutusmäärän, joka ei kuitenkaan voi ylittää vakuutusarvoa. Korvauksesta ei tehdä vähennystä vakuutuskauden aikana syntyvistä vahingoista riippumatta siitä, sisältyvätkö ne vakuutukseen vai eivät.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-24. Total loss

  The provision concerns all objects insured under the catch and equipment insurance, i.e. both the catch and the accessories, cf. the introductory words of the provision. Sub-clause 1 defines when a total loss has occurred, and is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 35, sub-clause 1. Under...

 • Kohta 17-25. Saaliin vahingoittuminen tai menetys

  Jos saalis, vrt. kohta 17-19 (a), on vahingoittunut tai menetetty ja kohdan 17-24 sääntöjä ei voida soveltaa, vakuutuksenantaja korvaa sen prosenttiosuuden vakuutusarvosta, joka vastaa saaliin arvon lopullista arvonvähennystä (vahinkoprosentti).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-25. Damage to or loss of catch

  Due to the renumbering of the Clauses of Chapter 17 in the 2010 version, the number of the Clause was changed from 17-26 to 17-25. The provision regulates the claims settlement where catch is damaged or lost without the rules relating to total loss in Cl. 17-24 becoming applicable. Because there ...

 • Kohta 17-26. Muille esineille aiheutuneet vahingot

  Jos Kohdissa 17-19 (b), (c) ja (d) mainitut esineet ovat vahingoittuneet, vakuutuksenantaja voi vaatia, että vahinko korjataan siten, että vakuutuksenantaja korvaa korjauskulut sitä mukaa, kun ne syntyvät. Korjauksia ei voi vaatia, jos ne johtavat vakuutetun kannalta kohtuuttomaan menetykseen tai haittaan.

  Jos vakuutuksenantaja ei vaadi tai ei voi vaatia, että vahinko korjataan tai jos korjaus ei ole täydellinen, vakuutuksenantaja korvaa sen prosenttiosuuden vahingoittuneiden esineiden vakuutusarvosta, joka vastaa niiden arvon lopullista arvonvähennystä (vahinkoprosentti).

  Jos esine, joka koostuu useista osista, vahingoittuu tai menetetään, vakuutuksenantaja korvaa ainoastaan kulut, jotka liittyvät vahingoittuneen tai menetetyn osan korjaukseen tai vaihtamiseen. Tätä sovelletaan, vaikka olisi olennaista, että esine on täydellinen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-26. Damage to other objects

  The provision regulates settlement in the event of damage to fishing gear, accessories and equipment insured according to Cl. 17-19 (b), (c) and (d). Sub-clause 1 is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 37, sub-clause 1, and establishes that the insurer is always entitled to demand that...

 • Kohta 17-27. Vahinkojen katsastus

  Kohtaa 12-10 sovelletaan vastaavasti tämän kappaleen mukaiseen vakuutukseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-27. Survey of damage

  Insurance of catch and equipment is not subject to the rules in Chapter 12. It is therefore necessary to have a reference to Cl. 12-10 in order to have authority to carry out a survey of damage.

 • Kohta 17-28. Omavastuu

  Kunkin yksittäisen haverin osalta vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-28. Deductible

  The deductible applies to damage, total loss and loss arising from measures to avert or minimise loss.