Translations

Scroll to the top

Luku 20: Vakuutus aluksille, joilla on käyttösertifikaatti

  • Kappale 1: Yleiset säännöt

  • Kappale2: Kaskovakuutus

  • Kappale 3: Kaskovakuutus – laajennettu vakuutuskate

  • Kappale 4: Kaskovakuutus – suppea kate