Translations

Scroll to the top

Kappale 3: Kaskovakuutus – laajennettu vakuutuskate

  • Kohta 20-14. Laajennettu kate konevahingoille

    Jos vakuutussopimuksessa on nimenomaan sovittu, kattaa vakuutus konevahingot noudattaen luvun 12 sääntöjä mukaan lukien kohdista 20-11 ja 20-12 johtuvat muutokset, koneiston, elektronisten laitteiden yms. vahinkojen kattamiseen.

    View Commentary Go to full Commentary page

    Clause 20-14. Extended cover of damage to machinery

    Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with the ordinary rules...