Translations

Scroll to the top

Luku 14: Kokonaishäviön varalta otetut erillisvakuutukset

 • Kohta 14-1. Vakuutus kokonaishäviön ja ylimääräisen yhteentörmäysvastuun varalta (kaskoetuusvakuutus)

  Jos vakuutus on otettu kokonaishäviön ja ylimääräisen yhteentörmäysvastuun varalta (kaskoetuusvakuutus), vakuutuksenantaja vastaa vakuutussopimuksessa mainitulla korvausmäärällä:

  • kokonaishäviöstä luvun 11 ja kohdan 15-10 sääntöjen mukaan, ja
  • erikseen vakuutetun vastuusta yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä kohtien 13-1 - 13-3 sääntöjen mukaan, silloin kun kaskovakuutuksenantaja ei korvaa vastuuta, koska se ylittää täyttä sovittua kaskovakuutusarvoa vastaavan vakuutusmäärän.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-1. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  With the approach of the Plan to the separate forms of total loss cover, it is not necessary to draw a sharp dividing line between the interests covered under the various types of insurance. The primary issue will be one of expediency as to how the total capital value of the vessel is to be...

 • Kohta 14-2. Vakuutus pitkäaikaisten rahtitulojen menetyksen varalta (rahtietuusvakuutus)

  Jos vakuutus on otettu pitkäaikaisten rahtitulojen menetyksen varalta (rahtietuusvakuutus), vakuutuksenantaja vastaa kokonaishäviöstä luvun 11 sääntöjen mukaan vakuutussopimuksessa mainitulla määrällä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-2. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  As mentioned in relation to Cl. 14-1, it is unnecessary to define which interest is covered under the different insurances against total loss. Consequently, it is sufficient to state what freight interest insurance covers. The provision specifies that freight interest insurance like hull interest...

 • Kohta 14-3. Kokonaismenetyksen varalta otettujen erillisvakuutusten yhteiset säännöt

  Vakuutuksenantajan vastuun ehtona on, että vakuutettu vaatii kaskovakuutuksenantajalta korvausta kokonaishäviöstä. Jos kaskovakuutuksenantaja on maksanut vakuutusmäärän kohdan 4-21 mukaan, vakuutettu voi vaatia vakuutuksenantajalta korvausta edellytyksellä, että hän on valmis siirtämään aluksen hylyn vakuutuksenantajalle. Jos on otettu sekä kaskoetuusvakuutus että rahtietuusvakuutus, on kaskoetuusvakuutuksenantajalla etuoikeus aluksen hylkyyn.

  Vakuutuksenantaja ei vastaa torjuntatoimenpiteistä johtuvista menetyksistä, vrt. kohdat 4-7 - 4-12.

  Lukujen 10 ja 11 sääntöjä sovelletaan vastaavasti.

  Kohdan 1-4A, kohdan 9-4, kohdan 9-5 ensimmäisen lauseen, kohdan 9-6 ja kohdan 9-8, vrt. kohta 9-2, sääntöjä sovelletaan vastaavasti kokonaishäviön yms. varalta otettujen erityisvakuutusten vakuutuksenantajien ja kaskovakuutuksen päävakuutuksenantajan väliseen suhteeseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-3. Common rules for separate insurances against total loss

  A fundamental prerequisite for cover under the separate insurances against total loss is that the assured claim compensation for total loss from the hull insurer, cf. sub-clause 1, first sentence . Thus, the assured cannot demand payment under the separate insurance for total loss while at the sa...

 • Kohta 14-4. Rajoitukset, jotka liittyvät oikeuteen ottaa erillisvakuutus kokonaishäviön varalta

  Jos kaskoetuusvakuutus on otettu vakuutusmäärälle, joka on yli 25 % saman vaaran varalta otetun kaskovakuutuksen sovitusta vakuutusarvosta, etuusvakuutuksen ylittävä osuus on mitätön. Samaa sovelletaan rahtietuusvakuutukseen.

  Jos on otettu enemmän kuin yksi kaskoetuusvakuutus tai rahtietuusvakuutus, vakuutuksenantajan vastuu vähenee vastaavassa suhteessa.

  Alakohdan 1 säännöt eivät estä vakuutettua ottamasta kaskoetuusvakuutuksen ja rahtietuusvakuutuksen lisäksi vakuutusmäärältään avointa vakuutusta olemassa olevan aikarahtaussopimuksen tai matkojen sarjaa koskevan sopimuksen menetyksen varalta. Jos vakuutetulle maksetaan korvausta tällaisen vakuutuksen perusteella, rahtietuusvakuutuksenantajan vastuuta kohdan 14-2 mukaan vähennetään vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-4. Limitations on the right to effect separate insurances against total loss

  Cl. 14-4, sub-clause 1 contains a limitation on the right to effect a separate insurance against total loss, set at 25 % of the agreed insurable value under the hull insurance for each of the insurances. Accordingly, if either hull or freight interest insurance has been effected for an amount...