Translations

Scroll to the top

Luku 19: Laivanrakennusvakuutus (Builders´risks insurance)

  • Kappale 1: Yleiset säännökset

  • Kappale 2: Vakuutuskohteen menetys tai vahingoittuminen

  • Kappale 3: Epäonnistuneeseen vesillelaskuun ja hylyn poissiirtoon liittyvien ylimääräisten kulujen korvaaminen

  • Kappale 4: Vastuuvakuutus

  • Kappale 5: Lisäkatteet

  • Kappale 6: Lisäkate sotavaarojen varalta