Translations

Scroll to the top

Toinen osa: Kaskovakuutus

  • Luku 10: Kaskovakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

  • Luku 11: Kokonaishäviö

  • Luku 12: Vahingot

  • Luku 13: Vakuutetun vastuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä