Translations

Scroll to the top

Kappale 5-8: Työtapaturmavakuutus yms.

 • Kohta 18-80. Vakuutuksen laajuus

  Jos vakuutetulla on lain tai työehtosopimuksen perusteella velvollisuus ottaa kuolemanvara- ja invaliditeettivakuutus offshore-rakenteen miehistön jäsenille, vakuutuksenantaja kattaa miehistön korvausvaatimukset tähän perustuen.

  Jos alakohdassa 1 mainitut vaatimukset kattaa toinen vakuutetun ottamavakuutus, tämän säännöksen mukainen vakuutuskate on toissijainen viimeksi mainittuun vakuutukseen nähden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-80. Scope of cover

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-23 apart from one editorial amendment. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-23.