Translations

Scroll to the top

Kappale 3: Kulkualueet

 • Kohta 15-9. Poissuljetut ja ehdolliset kulkualueet

  Kohdan 3-15 lisäksi sovelletaan seuraavaa:

  Vakuutuksenantaja voi milloin tahansa määrätä uuden kulkualueen tai muuttaa olemassa olevia kulkualueita. Vakuutuksenantaja voi tässä yhteydessä päättää, että:

  • tietyt alueet määrätään ehdollisiksi alueiksi. Näillä alueilla alus voi edelleen kulkea, mutta siitä on maksettava lisävakuutusmaksu.
  • tietyt alueet määrätään poissuljetuiksi alueiksi. Nämä alueet eivät kuulu vakuutuksen kulkualueeseen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-9. Excluded and conditional trading areas

  The provision starts with the general trading areas set out in Cl. 3-15 and is based on the assumption that they will also apply to war risks insurance. In addition, the provision opens the door to the war risk insurer being able to determine different trading areas at any time. This implies,...