Translations

Scroll to the top

Ensimmäinen osa: Kaikkia vakuutustyyppejä koskevat yhteiset säännöt

  • Luku 1: Alkusäännökset

  • Luku 2: Vakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

  • Luku 3: Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuudet

  • Luku 4: Vakuutuksenantajan korvausvastuu

  • Luku 5: Korvausvaatimus ja sen käsittely

  • Luku 6: Vakuutusmaksu

  • Luku 7: Kiinnityksenhaltijan myötä vakuuttaminen

  • Luku 8: Kolmannen osapuolen myötä vakuuttaminen

  • Luku 9: Päävakuutuksenantajan ja rinnakkaisvakuutuksenantajien väliset suhteet