Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Vakuutuksen päättyminen

 • Kohta 15-5. Suurvaltasota

  Jos minkä tahansa seuraavien valtioiden välillä syntyy sota tai sodantapainen tilanne:
  Iso-Britannia, Yhdysvallat, Ranska, Venäjän federaatio, Kiinan kansantasavalta, sodanvaaran varalta otettu vakuutus päättyy automaattisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-5. War between the major powers

  The Clause was edited in 2016. It is intended to have the same effect as the Automatic Termination of Cover used for war risk insurance in the English market and regularly included in all war risks reinsurance contracts. The provision means that if war or war-like conditions arise between two or...

 • Kohta 15-6. Ydinaseiden käyttö sotatarkoituksessa

  Käytettäessä ydinaseita mihin tahansa sotatarkoitukseen vakuutus päättyy automaattisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-6. Use of nuclear arms for war purposes

  The Clause is intended to have the same effect as the nuclear arms clause used in the English market. It follows from the first sentence that the insurance terminates immediately if nuclear arms are used for war purposes. The vessel need not be involved in the use of the nuclear arms for the...

 • Kohta 15-7. Aluksen vuokraaminen ilman miehistöä (Bareboat-vuokraus)

  Jos alus annetaan vuokralle ilman miehistöä, vakuutus päättyy automaattisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-7. Bareboat chartering

  T he Clause was edited in 2016 by inserting “automatically” instead of “immediately” in order to bring the wording in line with Cl. 15-6. Firstly, the insurance will automatically terminate - and not just be suspended - if the vessel is chartered out under a bareboat charterparty. Secondly, the...

 • Kohta 15-8. Irtisanominen

  Riskin muuttuessa on sekä vakuutuksenottajalla että vakuutuksenantajalla oikeus irtisanoa vakuutus seitsemän päivän varoitusajalla (irtisanominen tulee voimaan 7 päivän kuluttua laskettuna keskiyöstä sinä päivänä, kun irtisanomisilmoitus annettiin tai vastaanotettiin vakuutuksenantajan toimesta). Irtisanominen vaikuttaa myös kiinnityksenhaltijan oikeuksiin, mutta vakuutuksenantajan on ilmoitettava tälle välittömästi irtisanomisesta.

  Vakuutuksenantajan pyrkii, mikäli käytännössä ja kaupallisesti mahdollista, antamaan ehdotuksen vakuutuksen jatkamisesta muuttuneissa olosuhteissa parhaiten saatavilla olevin ehdoin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-8. Cancellation

  The provision concords with the approach in the English war risk insurance conditions. The provision was amended in 2016 by the addition of the words in brackets in the first sentence of sub-clause 1. Sub-clause 2 is completely rewritten .  Sub-clause 1, first sentence , gives both the person...