Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Yleiset säännökset

 • Kohta 17-1. Soveltamisalue

  Tämän luvun säännöksiä sovelletaan vain, mikäli vakuutussopimuksessa näin todetaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-1. Scope of application

  Chapter 17 provides a special insurance cover for fishing vessels and constitutes a supplement to the other rules of the Plan. The hull part of this Chapter (Sections 2 and 3) is an addition to the general hull part of the Plan (Chapters 10 to 13), while the special insurance for catch and...

 • Kohta 17-2. Vakuutuksen uusiminen /ks. Kohta 1-5

  Vakuutuskauden päättyessä vakuutus jatkuu automaattisesti 12 kuukauden ajan samalla vakuutusmaksulla ja samoin ehdoin.

  Jos vakuutuksenantaja ei halua uusia vakuutusta tai hän haluaa uusia sen soveltaen toista vakuutusmaksua tai muita ehtoja, hänen on ilmoitettava asiasta vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

  Jos vakuutuksenottaja haluaa irtisanoa vakuutuksen tai jos hän ei halua hyväksyä vakuutuksen uusimista soveltaen uutta vakuutusmaksua tai uusia ehtoja, hänen on ilmoitettava asiasta vakuutuksenantajalle viimeistään 14 päivää ennen vakuutuskauden päättymistä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  The non-mandatory rule in the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 3-6 concerning automatic renewal has been departed from in Cl. 1-5, sub-clause 3, of the Plan, which establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting...

 • Kohta 17-3. Kalastusalusten kulkualue/ks. Kohta 3-15

  Ellei vakuutussopimuksessa määrätä toisin, kalastusalusten vakuuttamiseen sovelletaan Ehtojen seuraavan liitteen kohdan III mukaisia rajoituksia: Kalastusalusten vakuuttamiseen sovellettavat kulkualueet luvun 17 mukaisesti.

  Jos alus ylittää alakohdan 1 mukaisen kulkualueen, sovelletaan vastaavasti Kohdan 3-15 alakohtaa 5.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-3. Trading areas for fishing vessels/Ref. Clause 3-15

  The consequence of the rules relating to trading areas being placed in Section 1 is that they automatically become applicable to all three types of insurance, hull, equipment and loss of hire. The basic rule for vessels insured under Chapter 17 is that the trading areas are as indicated in Cl. 3-...

 • Kohta 17-4. Luokka ja katsastus /ks. Kohta 3-14 ja Kohta 3-8

  Jos aluksella on vakuutuskauden alussa vakuutuksenantajan hyväksymän luokituslaitoksen luokka, sovelletaan kohtaa 3-14 ja Kohdan 3-8 alakohtaa 2.

  Luokattomilla aluksilla on vakuutuskauden alussa oltava voimassa oleva sertifikaatti aluksen lippuvaltion sääntöjen mukaisesti. Voimassa olevan sertifikaatin umpeutuminen rinnastetaan luokan menettämiseen, vrt. Kohta 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-4. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Sub-clause 2 was amended in the 2013 Plan. Cl. 3-14 of the Plan assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, las...

 • Kohta 17-5. Suojeluohjeet/ks. Kohta 3-22 ja Kohta 3-25

  Sovelletaan seuraavia erityisiä suojeluohjeita, vrt. kohdan 3-25 alakohta 2:

  • Alus ei saa ajaa murtaen jäätä.
  • Jos aluksella on liikennöintilupa, luvan määräykset muodostavat erityiset suojeluohjeet.
  • Kun alus on laiturissa tai telakoituna, vakuutetun on huolehdittava aluksen ja sen varusteiden kiinnittämisestä sekä aluksen ja sen kiinnitysköysien päivittäisestä valvonnasta. Tarvikkeet, varusteet, saalis tai lasti on pidettävä lukon takana tai kiinnitettävä tai pultattava alukseen, niin ettei niitä voi irrottaa ilman työkaluja.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-5. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1, of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation:  “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation a...

 • Kohta 17-6. Vakuutetun saavuttamat säästöt

  Jos vakuutettu haverin tai vakuutuksen kattaman vastuun seurauksena on saanut lisätuloja, säästänyt kustannuksia tai välttänyt vastuun, joka muutoin olisi syntynyt ja jota vakuutuksenantaja ei olisi kattanut, voi vakuutuksenantaja vähentää korvauksesta summan, joka vastaa saavutettua etua.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-6. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.