Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

 • Kohta 3-1. Tiedonantovelvollisuuden laajuus

  Vakuutuksenottajan on sopimuksen solmimisen yhteydessä annettava täydelliset ja oikeat tiedot vakuutuksenantajalle kaikista seikoista, jotka tämän tulee tietää päättäessään, haluaako hän ja millä ehdoilla hyväksyä vakuutuksen.

  Jos vakuutuksenottaja huomaa myöhemmin antaneensa virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja riskistä, hänen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiasta vakuutuksenantajalle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-1. Scope of the duty of disclosure

  The provision corresponds to Cl. 24 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Commentary was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to disclose all information which is material to the insurer. Accordingly, the person...

 • Kohta 3-2. Harhaanjohtaminen

  Jos vakuutuksenottaja on vilpillisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan, ei sopimus sido vakuutuksenantajaa.

  Vakuutuksenantaja voi myös irtisanoa muut vakuutussopimukset, jotka hän on solminut vakuutuksenottajan kanssa 14 päivän varoitusajalla.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-2. Fraudulent misrepresentation

  This Clause corresponds to Cl. 25 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision governs fraudulent misrepresentation. The corresponding rule in Cl. 25 of the 1964 Plan applied to both fraudulent and negligent misrepresentation. The relevant Nordic...

 • Kohta 3-3. Muu tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

  Jos vakuutuksenottaja on sopimuksen solmimisen yhteydessä jollain muulla tavalla laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan ja on oletettavissa, että vakuutuksenantaja ei olisi hyväksynyt vakuutusta, jos vakuutuksenottaja olisi antanut vaaditut tiedot, ei sopimus sido vakuutuksenantajaa.

  Jos on oletettavissa, että vakuutuksenantaja olisi hyväksynyt vakuutuksen mutta erilaisin ehdoin, vakuutuksenantaja vastaa vain siltä osin, kuin voidaan osoittaa, että vahinko ei johdu olosuhteista, jotka vakuutuksenottajan olisi pitänyt ilmoittaa. Vastuuta rajoitetaan samalla tavalla, jos vakuutuksenottaja laiminlyö tiedonantovelvollisuuttaan sopimuksen solmimisen jälkeen, paitsi jos voidaan osoittaa, että vahinko tapahtui ennen, kuin vakuutuksenottaja olisi pystynyt oikaisemaan antamiaan tietoja.

  Alakohdassa 2 mainituissa tapauksissa voi vakuutuksenantaja irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-3. Other failure to fulfil the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 26 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Both the threshold for invoking/triggering sanctions and the criteria for the type of sanctions triggered/invoked in the Nordic ICAs differ from the Plan's provision regarding other...

 • Kohta 3-4. Hyvässä uskossa tehty tiedonantovelvollisuuden rikkominen

  Jos vakuutuksenottaja on antanut virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja, mutta tätä ei voida katsoa hänen syykseen, vastaa vakuutuksenantaja, aivan kuin oikeat tiedot olisi annettu, mutta voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-4. Innocent breach of the duty of disclosure

  This Clause is identical to Cl. 27 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. If information about the risk is incorrect or incomplete, and the person effecting the insurance is not to blame for this, the insurer is liable according to the terms of the...

 • Kohta 3-5. Tapaukset, joissa vakuutuksenantaja ei voi vedota tiedonantovelvollisuuden rikkomiseen

  Vakuutuksenantaja ei voi vedota virheellisten tai epätäydellisten tietojen antamiseen, jos hänellä sillä hetkellä, jona tiedot olisi pitänyt antaa, oli tiedossa tai olisi pitänyt olla tiedossa kyseiset seikat. Hän ei voi myöskään vedota kohtiin 3-3 ja 3-4, jos seikoilla, joista oli annettu virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja, ei enää ole hänelle merkitystä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-5. Cases where the insurer may not invoke breach of the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 28 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence states that the insurer loses the right to invoke incorrect or incomplete information if he knew or ought to have known the true facts at the time the contract was...

 • Kohta 3-6. Vakuutuksenantajan ilmoitusvelvollisuus

  Jos vakuutuksenantaja saa tietoonsa, että on annettu virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja, hänen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kirjallisesti vakuutuksenottajalle siitä, missä laajuudessa hän aikoo vedota kohtiin 3-2, 3-3 ja 3-4. Jos hän ei menettele näin, hän menettää oikeutensa vedota kyseisiin määräyksiin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-6. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 29 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision imposes on the insurer an obligation to inform the person effecting the insurance if he intends to invoke a breach of the duty of disclosure. In the corresponding...

 • Kohta 3-7. Vakuutuksenantajan oikeus saada tietoja aluksen luokituslaitoksesta yms.

  Vakuutuksenottaja on velvollinen vakuutuksenantajan pyynnöstä toimittamaan tälle luokituslaitoksesta kaikki tiedot, jotka koskevat aluksen kuntoa ennen vakuutuskautta ja vakuutuskauden aikana.

  Jos vakuutuksenottaja laiminlyö alakohdassa 1 mainitun velvollisuutensa, voi vakuutuksenantaja irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla, mutta kuitenkin aikaisintaan niin, että se loppuu aluksen saapuessa lähimpään turvalliseen satamaan vakuutuksenantajan antamien ohjeiden mukaisesti.

  Vakuutuksenantajalla on oikeus hankkia alakohdassa 1 mainitut tiedot suoraan luokituslaitoksesta ja asianomaisilta viranomaisilta siinä maassa, jossa alus on rekisteröity tai jossa se on ollut satamavaltiotarkastuksessa. Vakuutuksenottajalle on ilmoitettava viimeistään silloin, kun vakuutuksenantaja pyytää tällaisia tietoja.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-7. Right of the insurer to obtain particulars from the vessel's classification society, etc.

  The provision corresponds to Cl. 30 of the 1964 Plan and Cefor I.19 and PIC Cl. 5, no. 4. In shipowners’ insurance, the information held by the vessel's classification society will be of crucial importance. This is true at the time the contract is concluded and also during the period of insurance...