Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Vakuutuskelpoinen etuus ja vakuutusarvo

 • Kohta 2-1. Vakuutus, joka ei liity mihinkään etuuteen

  Sellaista vakuutusta koskeva sopimus, joka ei liity mihinkään etuuteen, on mitätön.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-1. Insurance unrelated to any interest

  This provision is identical to Cl. 6 of the 1964 Plan. The provision establishes the traditional precondition for a valid insurance contract, i.e. that the assured must have an economic interest in the subject-matter insured. A “wager insurance”, where it has been clear from the outset that no...

 • Kohta 2-2. Vakuutusarvo

  Vakuutusarvo on etuuden täysi arvo vakuutuksen astuessa voimaan. Osapuolet voivat sopimusteitse määrittää etuudelle kiinteän vakuutusarvon, jäljempänä sovittu vakuutusarvo, vrt. kohta 2-3.

  Vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä/mainitut vakuutusmäärät katsotaan muodostavan sovitun vakuutusarvon/sovitut vakuutusarvot elleivät olosuhteet selvästi toisin osoita. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-2. Insurable value

  Sub-clause 1, second sentence, and sub-clause 2 were added in 2016. Sub-clause 1, first sentence, states that the insurable value is the full value of the interest at the inception of the insurance. This provision differs from general insurance law, where the insurable value is deter­mined at the...

 • Kohta 2-3. Sovittu vakuutusarvo

  Vakuutuksenantaja voi vaatia sovitun vakuutusarvon huomiotta jättämistä ainoastaan, jos vakuutuksenottaja on antanut harhaanjohtavia tietoja sellaisista vakuutetun esineen ominaisuuksista, joilla on merkitystä sopimuksen kannalta.

  Jos vakuutettavan etuuden arvossa on tapahtunut merkittävä muutos johtuen muutoksista niissä olosuhteissa, joiden pohjalta osapuolet ovat vakuutettavasta arvosta sopineet, on molemmilla osapuolilla oikeus vaatia sovitun vakuutusarvon muuttamista 14 päivän varoitusajalla.

  Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, täyttyvätkö ehdot sovitun vakuutusarvon muuttamiselle alakohdan 2 mukaisesti, esitetään asia lopullista ratkaisua varten vakuutetun valitsemalle pohjoismaiselle merivahingonlaskijalle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-3. Agreed insurable value

  The word “assessed” was replaced with “agreed" throughout the Plan and the Commentary in 2016. Sub-clause 2 was amended in the 2019 Version. Cl. 2-3 regulates the extent to which an agreed insurable value is binding on the insurer. For the shipowners, it is important that a valuation is...

 • Kohta 2-4. Alivakuutus

  Jos vakuutusmäärä on pienempi kuin vakuutusarvo, on vakuutuksenantajan korvattava menetyksestä vain se osa, jonka vakuutusmäärä kattaa vakuutusarvosta. Jos taksoitettu vakuutusarvo on jätetty huomiotta kohdan 2-3 alakohdan 1 mukaisesti, on se kuitenkin katsottava vakuutusarvoksi tämän alakohdan säännöstä sovellettaessa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-4. Under-insurance

  This Clause is identical to Cl. 9 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs).  The provision maintains the principle of under-insurance if the sum insured is less than the insurable value, which means that the insurer shall merely compensate the par...

 • Kohta 2-5. Ylivakuutus

  Jos vakuutusmäärä on suurempi kuin vakuutusarvo, on vakuutuksenantajan korvattava menetys ainoastaan vakuutusarvoon asti.

  Jos etuus on yliarvioitu petollisessa tarkoituksessa, ei sopimus sido vakuutuksenantajaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-5. Over-insurance

  This provision is identical to the provision in Cl. 10 of the 1964 Plan. The same result follows indirectly from relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 is identical to the earlier provision and requires no comments. Sub-clause 2 relating to fraud is not found in Nord...

 • Kohta 2-6. Vakuutuksenantajan vastuu, kun etuus on vakuutettu myös toisen vakuutuksenantajan toimesta

  Jos etuus on vakuutettu samojen vaarojen varalta kahden tai useamman vakuutuksenantajan toimesta, jokainen näistä vastaa vakuutetulle solmimansa sopimuksen pohjalta, kunnes vakuutettu on saanut täyden korvauksen, johon hän on oikeutettu.

  Jos joku vakuutuksenantajista on sanoutunut irti vastuusta siinä tapauksessa, että etuus on vakuutettu myös jonkun muun vakuutuksenantajan toimesta, kyseinen vakuutuksenantaja vastaa vain siltä osalta, jolle vakuutettu ei ole saanut katetta muilta vakuutuksenantajilta.

  Jos kaikki vakuutuksenantajat ovat sanoutuneet irti vastuusta siinä tapauksessa, että etuus on vakuutettu myös jonkun muun vakuutuksenantajan toimesta, sovelletaan alakohdan 1 sääntöjä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-6. Liability of the insurer when the interest is also insured with another insurer

  The provision corresponds to Cl. 11 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 establishes the principle of primary joint and several liability in the event of “double insurance”, i.e. when the same peril is insured with two or more insurers, and...

 • Kohta 2-7. Takautuminen vakuutuksenantajien välillä, kun etuus on vakuutettu kahden tai useamman vakuutuksenantajan toimesta

  Jos etuus on vakuutettu samojen vaarojen varalta kahden tai useamman vakuutuksenantajan toimesta, jaetaan kokonaiskorvauksen määrä takautumisratkaisussa suhteessa kunkin vakuutuksenantajan vastattavina oleviin summiin.

  Jos kaikki vakuutuksenantajat ovat sanoutuneet irti vastuusta siinä tapauksessa, että etuus on vakuutettu myös jonkun muun vakuutuksenantajan toimesta, ja vakuutettu on saanut korvauksen kohdan 2-6 alakohdan 3 säännösten mukaisesti, sovelletaan alakohdan 1 takautumista koskevaa säännöstä vastaavasti.

  Jos vakuutetulla on oikeus saada vakuutuksenantajalta korvausta kuluista menetyksen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi, on vakuutuksenantajan vastuunsa puitteissa kannettava tällaiset kulut täysimääräisesti takautumisratkaisussa. Tätä sovelletaan myös, vaikka kaikki vakuutuksenantajat olisivat sanoutuneet irti vastuusta, mikäli etuus on vakuutettu myös jonkun muun vakuutuksenantajan toimesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-7. Recourse between the insurers where the interest is insured with two or more insurers

  This Clause corresponds to Cl. 12 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 maintains the principle from Cl. 12, first sentence, of the 1964 Plan of a proportional apportionment among the insurers in the recourse settlement. The formulation is,...