Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Kaskovakuutus

  • Kappale 2-1: Kaskovakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

  • Kappale 2-2: Kokonaishäviö

  • Kappale 2-3: Vahingot

  • Kappale 2-4: Vakuutetun vastuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä