Translations

Scroll to the top

Afsnit 8: Erhvervsskadeforsikring m.v.

 • § 15-23. Dækningsområdet

  Hvis forsikrede i medfør af lov eller kollektiv aftale har pligt til at tegne dødsfalds- og invaliditetsforsikring for fartøjets besætningsmedlemmer, dækker assurandøren de krav, besætningsmedlemmerne har i denne forbindelse.

  Omfattes krav, som nævnt i stykke 1, af dækningen til en anden forsikring, forsikrede har tegnet, er dækningen efter denne bestemmelse subsidiær i forhold til denne forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-23. Scope of cover

  Sub-clause 1 states that war risk insurance will cover death and disablement of the crew, insofar as it is a consequence of the assured's obligation by law or pursuant to a collective agreement to effect insurance to cover such eventualities. Sub-clause 2 makes the insurance subsidiary to any oth...