Translations

Scroll to the top

Afsnit 5-6: Tidstab

 • § 18-74. Forholdet til Afsnit 4 ovenfor

  Bestemmelserne i dette afsnit kommer i tillæg til bestemmelserne i Afsnit 4 ovenfor.

  I stedet for § 18-43, stykke 2 (b), gælder:
  Assurandøren hæfter for tab, der skyldes, at den mobile offshore enhed helt eller delvis er ude af indtægtsgivende virksomhed, fordi den som følge af indespærring er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-74. Relationship to Section 4 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-16 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-16.

 • § 18-75. Tab ved anløb af kontrolhavn, midlertidigt ophold m.v.

  Assurandøren dækker også tidstab, hvor den mobile offshore enhed bringes til havn af fremmed statsmagt for:

  • kontrol af last m.v.
  • opbringelse og midlertidig tilbageholdelse.


  Hvis forsikrede har krav på totaltabserstatning efter § 18-69 eller § 18-70, har denne ikke ret til erstatning efter dette Afsnit, ud over den første måned af tidstabet. Hvis erstatning allerede er udbetalt, skal den trækkes fra i totaltabs-erstatningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-75. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-17 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-17.

 • § 18-76. Tab forårsaget af pålæg udstedt af assurandøren

  Assurandøren dækker også tidstab som følge af pålæg fra assurandøren, jf. § 18-62. Dette gælder dog ikke pålæg givet i forbindelse med krigsudbrud.

  Har forsikrede krav på totaltabserstatning efter § 18-61, gælder § 18-75, stykke 2, ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-76. Loss caused by orders issued by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-18 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-18.

 • § 18-77. Valg af reparationssted

  § 18-51 er ikke gældende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-77. Choice of repairer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-19 apart from correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-19.