Translations

Scroll to the top

Kapitel 19: Nybygningsforsikring

  • Afsnit 1: Fællesbestemmelser

  • Afsnit 2: Tab af eller skade på den forsikrede genstand

  • Afsnit 3: Dækning af ekstraudgifter ved mislykket søsætning og udgifter til vragfjernelse

  • Afsnit 4: Ansvarsforsikring

  • Afsnit 5: Tillægsdækninger

  • Afsnit 6: Tillægsdækning for krigsfare