Translations

Scroll to the top

Afsnit 5: Skade

 • § 15-14. Forholdet til kapitel 12

  Bestemmelserne i kapitel 12 gælder med følgende undtagelser:

  • Forsikringen omfatter ikke omkostninger nævnt i § 12-8 og § 12-11 stykke 2. Forsikringen omfatter heller ikke hyre og kost og lignende udgifter ved driften af fartøjet, som går ind under § 4-11 eller § 12-13 stykke 1.
  • I stedet for § 12-12 gælder:
   De indhentede tilbud skal af hensyn til sammenligningen korrigeres ved at  forsejlingsomkostningerne tillægges tilbudssummen. Til de korrigerede tilbud tillægges et beløb lig med produktet af dagsbeløbet under tidstabsforsikringen og det antal døgn, fartøjet i alt vil blive ude af indtægtsgivende virksomhed, hvis reparationen sker ved det pågældende værft. Den sum, som derved fremkommer, betegnes som totalomkostningerne ved reparationen.  
   Hvis forsikrede på grund af særlige omstændigheder har rimelig grund til at modsætte sig, at reparationen bliver udført ved et af de værfter, som har givet tilbud, kan den forsikrede kræve, at tilbuddet fra dette værft ikke kommer i betragtning.
   Forsikrede bestemmer hvilket værft, der skal anvendes, men assurandørens ansvar er begrænset til de beløb, der er nævnt i de foregående stykker.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-14. Relationship to Chapter 12

  Sub-clause 1 determines, by way of introduction, that the rules in Chapter 12 apply fully to war hull insurance as well. Cl. 15-14 does differ from Chapter 12 on one important point, however. The provision is aimed at solving an underlying problem when the assured has both hull cover and loss of...

 • § 15-15. Selvrisiko

  Er der aftalt selvrisiko i forsikringsaftalen, jf. § 12-18, gælder følgende:
  Hvis fartøjet har været beslaglagt af fremmed statsmagt, og det bliver tilbageleveret, uden at forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, skal tab opstået under indgrebet i sin helhed anses som forårsaget ved et enkelt havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-15. Deductible

  The Clause was amended in the 2019 Version. The provision follows Cl. 12-18, which establishes that rules relating to the deductible should be stated in the insurance contract. The provision defines the concept of casualty when the vessel is returned following a seizure, and establishes that all...