Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Tab af eller skade på den forsikrede genstand

 • § 19-9. Hvad forsikringen omfatter/jf. § 10-1

  Forsikringen omfatter:

  • den forsikrede genstand og dele, udstyr og materialer fremstillet eller anskaffet til den forsikrede genstand,
  • dele, udstyr og materialer leveret af køberen omfattes dog kun, såfremt dette fremgår af forsikringsaftalen eller af forholdene i øvrigt,
  • værftets omkostninger ved tegning og anden planlægning af den forsikrede genstand, og
  • ombordværende bunkers og smøreolie.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-9. Objects insured/Ref. Clause 10-1

  The provision covers the financial effort made by the yard and the buyer at any given time in order to complete the subject-matter insured. Sub-clause 1 (a) and (c) and the commentaries were amended in the 2013 Plan. Sub-clause (a). The term “subject-matter insured” means whatever at any time is...

 • § 19-10. Forsikringsværdi

  Forsikringsværdien, når den forsikrede genstand er færdig til levering, udgør:

  • den oprindelige kontraktmæssige byggesum fratrukket senere aftalte fradrag,
  • senere aftalte tillæg, der er nævnt i forsikringsaftalen, og
  • værdien af ordregivers leverancer, som omfattes af forsikringen.


  Inden den forsikrede genstand er færdig til levering, udgør forsikringsværdien værdien efter stykke 1 med fradrag for:

  • værdien af det arbejde, som ikke er udført, og
  • værdien af dele og materialer, som ikke er fremstillet eller anskaffet.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-10. Insurable value

  The Clause defines the insurable value in builders’ risks insurance. Some editorial amendments were made in the Commentary of the 2013 Plan. Sub-clause 1 defines the insurable value when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the insurable value is the contract price...

 • § 19-11. Totaltab ved kondemnation

  Forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, når den forsikrede genstand har så omfattende skader, at omkostningerne ved at reparere det udgør mere end 100 % af forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-11. Total loss in the event of condemnation

  The definition of total loss and the determination of compensation in the event of total loss are combined in a joint Clause, Cl. 4-1 . In Chapter 19 the rules are split into three clauses. Cl. 19-11 and Cl. 19-12 define total loss and thus correspond to Cl. 11-1, Cl. 11-3 and Cl. 11-7 of the Pla...

 • § 19-12. Totaltab ved bortfald af værftets leveringspligt

  Forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, når værftets leveringspligt bortfalder som følge af:

  • skade på eller tab af den forsikrede genstand eller dele af dette,
  • skade på værft, eller
  • skade på en underleverandørs værft, såfremt arbejdet hos denne er omfattet af forsikringen i medfør af § 19-5 stykke 2.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-12. Total loss where the yard’s obligation to deliver no longer applies

  This Clause ties total loss under the builders’ risks insurance to the termination of the yard’s obligation to deliver under the building contract due to damage to the subject-matters insured or the yard. However, due to the fact that a condemnation rule has now also been introduced, cf. Cl. 19-1...

 • § 19-13. Erstatning ved totaltab/jf. § 4-1

  Ved totaltab når den forsikrede genstand er færdigt til levering, dækker assurandøren forsikringssummen, dog ikke ud over forsikringsværdien.

  Ved totaltab før den forsikrede genstand er færdigt til levering, dækker assurandøren den andel af forsikringssummen, som svarer til forsikringsværdien beregnet efter § 19-10 stykke 2.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-13. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  Sub-clause 1 regulates the insurer’s liability for damages in the event of total loss when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the total-loss settlement may in such cases be either the condemnation rule in Cl. 19-11, or the rule in Cl. 19-12 concerning the termination ...

 • § 19-14. Skade/jf. kapitel 12

  Hvis den forsikrede genstand eller dele m.v. heraf er blevet beskadiget, uden at § 19-11 eller § 19-12 finder anvendelse, gælder reglerne i kapitel 12 med undtagelse af § 12-3, § 12-4, § 12-5 (d) og (e), § 12-6, og § 12-15 til § 12-18. § 12-3 er gældende for genopbygning/ombygning af den forsikrede genstand.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-14. Damage/Ref. Chapter 12

  This Clause was edited in 2016 in order to bring the text in line with the Commentary. This provision refers to Chapter 12, which entails that if the subject-matter insured (or components and materials for the subject-matter insured) are damaged without this constituting a total loss, the insurer...

 • § 19-15. Begrænsning af assurandørens ansvar/jf. § 12-1

  Er skaden en følge af konstruktionsfejl, udførelsesfejl eller materialefejl, svarer assurandøren ikke for omkostningerne ved at forny eller reparere den eller de dele af skroget, maskineriet eller udstyret, som ikke var i forsvarlig stand.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-15. Limitation of the insurer’s liability/Ref. Clause 12-1

  The Commentary has been rewritten in the 2013 Plan. It is patterned on the definitions in Cl. 12-4, and much of the content must be seen in conjunction with the Commentary on this Clause. Cl. 12-4 deals with the terms “error in design” and “faulty material”, and the terms in Cl. 19-15 must...

 • § 19-16. Erstatning for urepareret skade /jf. § 12-2

  Selvom reparationen ikke er udført, kan begge parter kræve skaden opgjort ved forsikringsperiodens ophør, jf. § 19-2.

  Erstatningen beregnes på grundlag af værdien af de skønnede reparationsomkostninger ved forsikringsperiodens ophør, men er begrænset til det prisafslag, som skyldes skaden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-16. Compensation for unrepaired damage/Ref. Clause 12-2

  Sub-clause 1 deals with the parties’ right to claim compensation for the damage upon expiry of the insurance period even if repairs have not been carried out. Whether the yard and/or the buyer has this right will depend on who owns the damaged interests. Sub-clause 2 states that the compensation...

 • § 19-17. Omkostninger for at spare tid/jf. 12-7, § 12-11 og § 12-12

  Assurandøren svarer ikke for omkostningerne ved:

  • en midlertidig reparation i medfør af § 12-7, stykke 2, ud over den besparelse, assurandøren opnår ved, at den endelige reparation bliver udsat,
  • reparation og flytning i medfør af § 12-12, stykke 2, ud over det beløb, der ville være blevet erstattet, hvis det laveste korrigerede tilbud var blevet accepteret, eller
  • tidstabet i medfør af § 12-11, stykke 2.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-17. Costs incurred in order to save time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-11 and Clause 12-12

  This Clause was edited in 2016 so that loss of time appears as a new separate letter (c) in order to bring the lay-out in line with Cl. 18-93. This Clause deals with the cover of the yard’s costs applied in order to expedite repairs. Such a rule is expedient also in builders’ risks insurance...