Translations

Scroll to the top

Afsnit 5-7: Rederansvar m.v. (P&I)

 • § 18-78. Dækningsområdet

  Assurandøren dækker ansvar og udgifter, der er omfattet af den mobile offshore enheds P&I-forsikring, såfremt ansvaret/udgifterne er forårsaget af en krigsfare som defineret i § 2-9 og/eller som defineret under The International Group of P&I Clubs Pooling Agreement, som den lød ved indgåelsen af denne forsikringsaftale.

  Hvis der ikke er tegnet P&I-forsikring mod fare på søen for den mobile offshore enhed, skal assurandørens ansvar efter stykke 1 fastsættes som om P&I-forsikringen havde været tegnet i Assuranceforeningen Gard.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-78. Scope of cover

  The Clause was new in 2016 and corresponds to Cl. 15-20 although somewhat simplified as P&I insurance for MOUs is not poolable within the International Group (IG) of P&I Clubs’ Pooling Agreement and thus not reinsured through the IG’s reinsurance arrangements.  Sub-clause 1  establishes that the...

 • § 18-79. Begrænsninger i dækningen

  Omfattes ansvar og udgifter som nævnt i § 18-78 af en anden forsikring, som forsikrede har tegnet, er dækningen efter dette afsnit subsidiær i forhold til denne forsikring, dog med undtagelse af piratangreb. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-79. Limitations to the cover

  Sub-clause 1  establishes that as a basic rule the war risks insurer's cover under the war risks section is subsidiary in relation to any other insurance the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl...